اخبار حاوی کلید واژه (هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 45)


هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 1 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 1 شامل اخبار مهم هفته گذشته دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 167 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 167 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در خرداد ماه 97 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 166 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 166 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در اردیبهشت ماه 97 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٧ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 165 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 165 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در فروردین ماه 97 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 164 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 164 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در اسفند ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 163 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 163 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در بهمن ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٧ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 162 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 162 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در دي ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 161 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 161 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آذرماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٩ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 160 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 160 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آبان ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 159 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 159 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در مهرماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ١٤ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#