نشریه ندا سال 11، شماره 101، آذر 1388
فايل الكترونيكي نشریه ندا سال 11، شماره 101، آذر 1388 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 11، شماره 100، شهريور 1388
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 11، شماره 100، شهريور 1388 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 11، شماره 99، خرداد 1388
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 11، شماره 99، خرداد 1388 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 10، شماره 98، اسفند 1387
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 10، شماره 98، اسفند 1387 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 10، شماره 97، آذر 1387
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 10، شماره 97، آذر 1387 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 10، شماره 96، شهريور 1387
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 10، شماره 96، شهريور 1387 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 10، شماره 95، خرداد 1387
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 10، شماره 95، خرداد 1387 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 94، اسفند 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 94، اسفند 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 93، دي 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 93، دي 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 92، آذر 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 92، آذر 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد