اخبار حاوی کلید واژه (طراح: مهدی کیهان)


نشريه الكترونيكي ندا شماره 152 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 152 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در اسفندماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ١٥ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 151 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 151 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در بهمن ماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 150 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 150 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در دی ماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٤ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 149 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 149 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آذرماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 148 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 148 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آبان ماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ٩ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ١متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 147 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 147 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در مهرماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٨ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 146 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 146 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در شهریور95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ٦ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 145 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 145 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در مرداد 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٨ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 144 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 144 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه و نیز گفت وگوهای ویژه بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 143 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 143 ويژه رویدادهای خرداد 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٩ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#