اخبار حاوی کلید واژه (هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 44)


نشريه الكترونيكي ندا شماره 158 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 158 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در شهریورماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ١٠ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 157 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 157 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در مردادماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 156 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 156 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در تيرماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٧ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 155 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 155 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در خردادماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ١٠ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 154 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 154 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در اردیبهشت ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 153 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 153 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در فروردین ماه 96 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 152 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 152 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در اسفندماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ١٥ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 151 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 151 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در بهمن ماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 چهارشنبه ٤ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 150 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 150 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در دی ماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ٤ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 149 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 149 شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه در آذرماه 95 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#