نشريه ندا سال 9، شماره 87، تير 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 87، تير 1386 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 86، خرداد 1386
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 9، شماره 86، خرداد 1386 برروي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 9، شماره 85، فروردين 1386
فايل الكترونيكي سال 9، شماره 85، فروردين 1386 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا سال 8، شماره 84، اسفند 1385
فایل الکترونیکی نشریه ندا سال 8، شماره 84، اسفند 1385 بروری سایت بارگذاری شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 8، شماره 83، دي 1385
فایل الکترونیکی سال 8، شماره 83، دي 1385 بر روی سایت بارگذاری شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 8، شماره 82، آبان 1385
فايل الكترونيكي سال 8، شماره 82، آبان 1385 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 8، شماره 81، شهريور 1385
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 8، شماره 81، شهريور 1385 بر روي سايت بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 8، شماره 80، مرداد 1385
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 8، شماره 80، مرداد 1385 بروري سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا، سال ٨، شماره ٧٩، تیر ١٣٨٥
فایل الکترونیکی نشریه ندا، سال ٨، شماره ٧٩، تیر ١٣٨٥ بر روی سایت بارگذاری شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا، سال 8، شماره 78 خرداد 1385
فایل الکترونیکی نشریه ندا، سال 8، شماره 78 خرداد 1385 بر روی سایت بارگذاری شد.
 سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد