نشريه الكترونيكي ندا شماره 140 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 140 ويژه اسفند ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 دوشنبه ١٦ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره 139 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فایل الكترونيكي مجله ندا شماره 139 ويژه بهمن ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٩ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه ندا
نشريه الكترونيكي ندا شماره 138 بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
نشريه الكترونيكي ندا شماره 138 ويژه دی ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 پنج شنبه ٨ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٧ ويژه آذر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٧ ويژه آذر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 يکشنبه ٦ دی ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٦ ويژه آبان ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فايل الكترونيكي نشريه ندا شماره ١٣٦ ويژه آبان ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 پنج شنبه ٥ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه الكترونيكي ندا شماره ١٣٥ ويژه مهر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد
فايل الكترونيكي نشريه ندا شماره ١٣٥ ويژه مهر ٩٤ بر روي سايت دانشگاه بارگذاري شد.
 شنبه ١ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال ١٧،شماره ١٣٤، شهریورماه ١٣٩٤ بر روی سایت بارگذاری شد
نشريه الکترونیکی ندا سال ١٧،شماره ١٣٤، ویژه شهریورماه ١٣٩٤ بر روی سایت بارگذاری شد.
 سه شنبه ١٢ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 17، شماره 13٣، مرداد 1394
نشريه ندا سال 17، شماره 13٣، مرداد 1394
 شنبه ٢ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 17، شماره 13٢، تير 1394
نشريه ندا سال 17، شماره 13٢، تير 1394
 جمعه ١ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشريه ندا سال 17، شماره 131، خرداد 1394
فايل الكترونيكي نشريه ندا سال 17، شماره 131، خرداد 1394 بر روي سايت بارگذاري شد.
 شنبه ٧ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#