موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۰ افتتاح شد. طرح اولیه تاسیس این موزه در سال ۱۳۷۶ و بدعوت سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز و در جلسه‌ای مشترک و با حضور بزرگان علوم پزشکی کشور به تائید نهائی رسیده و عملیات تاسیس اولین موزهٔ پزشکی کشور آغاز گردید.

Slide thumbnail

اخبار موزه

آرشیو ...

بازدید شرکت کنندگان دومین کنگره بین المللی تاریخ پزشکی ایران از موزه

تاریخ پزشکی ایران به شرکت کنندگان در کنگره بین المللی تاریخ پزشکی ایران در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی نمایش داده شد.


بازدید معلمان و فرهیختگان منطقه 16 شهرداری از موزه

جمعی از معلمان و فرهیختگان منطقه 16 شهرداری تهران، از موزه‌ ملی تاریخ علوم پزشکی دیدن کردند.


تازه های موزه ها