صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

تعدادی از معلمین و دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٢٦

جمعی از معلمان و دانش آموزان منطقه 12 آموزش و پرورش از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٢٥

جمعی از معلمان و دانش آموزان آموزش و پرورش منطقه 4 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٢٤

اولین دوره آموزشی اسناد و مدارک پزشکی کارکنان مدارک پزشکی دانشگاه در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٠٩

دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی شهید کدخدایی از موزه بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٦/١٠/٠٤

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>