صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

دکتر بهادری در گردهمایی دانش آموختگان ورودی سال 48 گفت: به دانش آموختگی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتخار می کنم، دانش آموختگان سرمایه های، دانشگاه هستند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٧/٠٤

عضویت فاطمه احمدی موزه دار،موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران در هیات اجرایی موزه های دانشگاهی (یومک) برای دوری دوم ابقا شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٦/١٢

تعدادی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند

تاریخ: ١٣٩٨/٠٦/١٠

بیش از 50 نفر از دانش آموختگان مقطع دکترا، با اجرای مراسمی دانش آموختگی خود را در موزه جشن گرفتند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٦/٠٧

نشست طبابت در تهران، در محل باغ کتاب برگزار می شود.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٦/٠٦

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>