صفحه اصلي > اخبار موزه > اخبار موزه 
 

جلسه تدریس دانشجویان دکتری تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٦

رئیس دانشگاه ومعاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، همچنین مدیر مالی دانشگاه از پروژه عمرانی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی به ‌منظور بررسی مراحل پیشرفت پروژه بازدید کردند.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٣/٢٥

هفتمین گردهمایی گروه پیوند کبد دانشگاه در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٣/٠٨

مراسم روز جهانی ماما با همکاری معاونت درمان در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران برگزار شد.

تاریخ: ١٣٩٨/٠٢/١٥

دارا بودن سه شرط اساسی جهانی شدن موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

تاریخ: ١٣٩٨/٠٢/١٤

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>