انتصابات
 


انتصاب دکتر محمدحسین پورغریب به سمت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه/ قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر فرزین حلب چی
دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمدحسین پورغریب را به سمت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر فرزین حلب چی، معاون سابق قدردانی کرد.
 ١٣٩٨/٠٨/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر محمدرضا نیکوبخت به‌ عنوان «عضو شورای پیوند ارگان بافت و سلول دانشگاه»
رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمدرضا نیکوبخت را به سمت «عضو شورای پیوند ارگان بافت و سلول دانشگاه» منصوب کرد.
 ١٣٩٨/٠٧/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه اعضای شورای پیوند ارگان، بافت و سلول دانشگاه را منصوب کرد
دکتر عباسعلی کریمی، در حکمی اعضای شورای پیوند ارگان، بافت و سلول دانشگاه را برای مدت دو سال منصوب کرد.
 ١٣٩٨/٠٧/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر سیدیوسف مجتهدی به عنوان رئيس بيمارستان بهرامی/ قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر پیمان صادقی
دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در حکمی دكتر سیدیوسف مجتهدی را به عنوان رئيس بيمارستان بهرامی منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر پیمان صادقی، رئیس پیشین این بیمارستان قدردانی کرد.
 ١٣٩٨/٠٧/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر فاطمه داوری به عنوان رئيس مجتمع بیمارستانی یاس/ قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر مصطفی محقق
دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر فاطمه داوری تنها را به عنوان رئيس مجتمع بیمارستانی یاس منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر مصطفی محقق، رئیس پیشین این مجتمع قدردانی کرد.
 ١٣٩٨/٠٦/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>