اخبار > خبرگزاری اخبار علمی/ دكتر كريمي بر استفاده حداكثري از ظرفيت دانشگاه، براي بهبود شرايط دانشكده ها و خوابگاه ها تاكيد كرد
 


  چاپ        ارسال به دوست

خبرگزاری اخبار علمی/ دكتر كريمي بر استفاده حداكثري از ظرفيت دانشگاه، براي بهبود شرايط دانشكده ها و خوابگاه ها تاكيد كرد

نشست شوراي دانشگاه با بررسي شيوه نامه حق التدريس، اعطاي پايه به اعضاي هيئت علمي حائز شرايط و پيشنهاد تاسيس مراكز تحقيقاتي جديد برگزار شد. در نشست هيئت رئيسه با روساي دانشكده ها نيز ظرفيت پذيرش دانشجويان و نحوه اسكان آن ها در خوابگاه ها، همچنين ادغام آموزش در شبكه هاي بهداشت و درمان موردبررسي قرار گرفت.

جلسه شوراي دانشگاه و نشست مشترك هيئت رئيسه با روساي دانشكده ها كه به صورت همزمان 7 مهر 98 در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه، به بيان اهداف تدوين شيوه نامه حق التدريس پرداخت و گفت: طي دهه گذشته  آيين نامه مصوبي در زمينه پرداخت حق التدريس در دانشگاه وجود نداشته و اين شيوه نامه به منظور ايجاد وحدت  رويه در دانشكده ها و گروه هاي آموزشي با در نظر گرفتن شرايط هريك از دانشكده ها، تدوين شده است.

مصوبات شوراي دانشگاه
وي بر لزوم ايجاد شفافيت و عينيت در تمامي فرآيندهاي آموزشي ازجمله پرداخت حق التدريس تاكيد كرد و گفت: ماژول حق التدريس در سامانه سيپاد درحال طراحي است كه به زودي نهايي مي شود با اين اقدام حق التدريس ها با شفافيت و عينيت بيشتري پرداخت مي شود.
معاون آموزشي دانشگاه، يكي از فوايد طراحي اين سامانه را كسب اطلاعات موردنياز در انجام مداخلات لازم در دانشكده ها دانست و گفت: باوجود اين سامانه وضعيت اعضاي هيئت علمي دانشكده ها و شمار واحدهايي  كه آموزش مي دهند مشخص مي شود تا در صورت نياز، متناسب با وضعيت هر دانشكده، مداخلات لازم اعمال شود.
پس از بحث و بررسي اعضاي شورا قرار شد، ماژول حق التدريس در سامانه سيپاد بر مبناي شيوه نامه تهيه شده در معاونت آموزشي تدوين و تكميل و حق التدريس اساتيد به مدت دو ترم در اين سامانه محاسبه شود. پس از گذشت اين دو ترم، مشاهدات سامانه، توسط معاون آموزشي دانشگاه، در جلسه آينده شوراي دانشگاه گزارش شود و بر مبناي آن شورا نسبت به ابلاغ دستورالعمل جديد حق التدريس تصميم بگيرد. براساس تصميم شوراي دانشگاه، تا آن زمان اين دستورالعمل به دانشكده ها ابلاغ نمي شود.
در ادامه، دكتر بيگلر معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه به بيان اعطاي پايه تشويقي به 5 عضو هيئت علمي پرداخت كه مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت.
سپس دكتر صحرائيان معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه، پيشنهاد ايجاد سه مركز تحقيقاتي را مطرح كرد كه باراي اعضاي شوراي با ايجاد يك مركز تحقيقاتي خصوصي «نيلو ژنوم» موافقت شد.
دكتر صحرائيان با اشاره به ضرورت ايجاد مراكز تحقيقاتي موردنياز دانشگاه گفت: رويكرد دانشگاه اين است كه مراكز تحقيقاتي افزايش كمي نداشته باشند اما بعضي از مراكز بنا به ضرورت دانشگاه و با موافقت شوراي دانشگاه تشكيل مي شوند.
وي در توضيح مراكز تحقيقاتي خصوصي گفت: راه اندازي مراكز تحقيقاتي خصوصي از سياست هاي وزارت بهداشت است و اين مراكز مي توانند مجوز فعاليت خود را از يكي از سه دانشگاه علوم پزشكي مستقر در تهران دريافت كنند و تمامي طرح هاي تحقيقاتي اين مراكز نيز بايد مجوز اخلاق را از دانشگاه موردنظر كسب كنند.
سپس هريك از اعضاي شوراي دانشگاه به بيان ديدگاه ها و نظرات خود درخصوص موضوعات مطرح شده پرداختند.

شبكه هاي بهداشت و درماني كه آموزشي شدند
در ادامه نشست هيئت رئيسه با روساي دانشكده ها، دكتر دلاوري معاون بهداشت دانشگاه، به تشريح اقدامات انجام شده در راستاي آموزشي شدن شبكه هاي بهداشت و درمان پرداخت و گفت: ادغام آموزش در نظام سلامت منجر به تربيت افرادي مي شود كه بتوانند عامل تغيير و تحول باشند.
وي ادغام آموزش در نظام سلامت را رويكردي دانست كه از سال 59 موردتوجه قرارگرفته است افزود: شبكه هاي بهداشت و درمان يكي از اركان اصلي دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند و  هدف از ادغام آموزش در اين  شبكه ها ارتقا كيفيت خدمات سلامت است.
دكتر دلاوري با اشاره به اقدامات انجام شده در ايجاد شبكه هاي بهداشت و درمان آموزشي گفت: به اين منظور تفاهم نامه هايي با دانشكده هاي بهداشت، پزشكي و پرستاري و مامايي و... امضا و تعهدات دانشكده ها و معاونت بهداشت در قبال يكديگر مشخص شده است.
وي افزود: درحال حاضر دستياران اطفال، پزشكي خانواده، كارآموزان پزشكي اجتماعي و در آينده نزديك كارورزان پزشكي عمومي دانشكده پزشكي، از ظرفيت آموزشي شبكه استفاده مي كنند. همچنين كارآموزان و كارورزان پرستاري و مامايي و در آينده نزديك، كارورزان دندانپزشكي مي توانند در زمينه هاي مختلف، در شبكه فعاليت كنند.

چگونگي پذيرش و اسكان دانشجويان
دكتر سهراب پور در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه امسال سازمان سنجش حدود 20 درصد بيش از آنچه در دفترچه كنكور اعلام شده بود، دانشجو به دانشگاههاي كشور و از جمله دانشگاه ما معرفي كرده است افزود: اين پديده، هرچند ممكن است چالش هايي را در معاونت آموزشي و دانشجويي ايجاد كند، انشاءالله به بهترين نحو مديريت خواهد شد.
سپس دكتر حلب چي، معاون دانشجويي دانشگاه، به نحوه اسكان ورودي هاي جديد اشاره كرد و گفت: وضعيت رفاهي دانشجويان دانشگاه با حداقل استانداردها فاصله دارد و بايستي به وضعيت رفاهي دانشجويان همانند اعضاي هيئت علمي توجه شود.
وي ظرفيت پذيرش دانشجويان را بيش از امكانات رفاهي دانشگاه دانست و گفت: افزايش شمار پذيرفته شدگان، تغيير نسبت جنسيتي  ورودي هاي جديد و افزايش تمايل دانشجويان به استفاده از امكانات دولتي و خوابگاهي، دانشگاه را با چالش مواجه كرده است و جا دارد از همه ظرفيت هاي دانشگاه براي كمك به حوزه دانشجويي استفاده شود.
دكتر حلب چي با اشاره به اسكان سريع دانشجويان شهرستاني در خوابگاه ها گفت: اميدوارم امكان اسكان دانشجويان استان البرز و مناطق دور دست استان تهران نيز تا 15 مهرماه فراهم شود.
دكتر فتوحي رييس مركز تحقيق و توسعه سياست هاي دانشگاه نيز به دلايل تغيير جنسيتي ورودي هاي جديد اشاره كرد و گفت: پيش ازاين پسران تمايل زيادي به شركت در كنكور رياضي داشتند اما در سال 97 گرايش آن ها به كنكور رياضي كمتر شد به طوري كه 672 نفر از هزار نفر اول كنكور تجربي پسران بودند و امسال سهميه جنسيتي برداشته شد.

از تمامي ظرفيت دانشگاه براي بهبود شرايط دانشكده ها و خوابگاه ها استفاده شود
سپس دكتر كريمي رييس دانشگاه، در جمع بندي مباحث مطرح شده،  از روساي دانشكده ها و معاون دانشجويي دانشگاه، در ثبت نام دانشجويان، آشنا كردن دانشجويان جديد با مجموعه و اسكان آن ها تشكر كرد و گفت: تاجايي كه اخبار را از سايت دانشگاه پيگيري كردم، دانشكده ها با توجه به امكانات خود، مراسم خوبي را براي دانشجويان برگزار كردند. خوب است كه روابط عمومي دانشكده ها فعال شده اند و با كمك دكتر پارساپور اخبار همه دانشكده ها و مراكز آموزشي در سايت دانشگاه قرار مي گيرد.
رييس دانشگاه بر استفاده از تمامي ظرفيت دانشگاه براي بهبود فضاي فيزيكي دانشكده ها و خوابگاه ها تاكيد كرد و گفت: به عنوان رييس دانشگاهي كه دانشكده هاي آن فضاي فيزيكي مناسبي ندارد از روساي دانشكده ها و دانشجويان، هم خجالت مي كشم و هم عذرخواهي مي كنم و تاكيد مي كنم از تمامي ظرفيت هاي دانشگاه كمك گرفته شود تا دانشكده ها و خوابگاه ها از اين وضعيت خارج شوند.
وي بابيان اينكه بارها و بارها از مظلوميت دانشكده ها و خوابگاه هاي دانشگاه در مجامع مختلف سخن گفته ام افزود:  دانشگاه علوم پزشكي تهران با 170 سال قدمت و پيشينه درخشان، نبايد وضعيت دانشكده هاي آن به گونه اي باشد كه دانشجويان بگويند دبيرستاني كه در آن تحصيل مي كردند بهتر از اين دانشكده است.
دكتر كريمي به روساي دانشكده ها توصيه كرد با دانشجويان پدرانه رفتار كنند و آنان را همانند اعضاي خانواده خود ببيند افزود: با دانشجويان ارتباط نزديك تري برقرار و به مشكلات آنان رسيدگي كنيد.
رييس دانشگاه با اشاره به خاطرات خود از روزهاي اول ورود به دانشگاه گفت: روزهاي اول ورود به دانشگاه، براي همه دانشجويان، بخصوص دانشجويان شهرستاني خيلي مهم است و همه خاطرات ما به روزهاي اول ورودمان به دانشگاه بازمي گردد.
وي افزود: بيشتر دانشجويان دانشگاه از شهرستان مي آيند. بسياري از آنان از شهرهاي بزرگ و كوچك به تهران مي آيند و هيچ كس را در اين شهر ندارند. به همين دليل به دكتر حلب چي توصيه كرده ام امكان اسكان اين دانشجويان و امكان اقامت دوسه روزه، والديني كه جايي در تهران ندارند را در خوابگاه ها فراهم كنند. دكتر حلب چي هم مانند يك پدر، برادر و بزرگ تر خانواده بايد به وضعيت دانشجويان رسيدگي كند.
دكتر كريمي با اشاره به پذيرش دانشجويان مازاد بر ظرفيت دانشگاه گفت: يكي از دلايلي كه مطرح مي شود امسال سال سختي است همين افزايش پذيرفته شدگان و كمبود بودجه دانشگاه است. باوجود همه اين مسائل از مسئولان اين دانشگاه انتظار مي رود باتحمل، تعامل و تدبير براي اين چالش ها، چاره انديشي كنند.
رييس دانشگاه بابيان اينكه هيچ يك از مسئولان دانشگاه و روساي دانشكده ها، انگيزه شخصي براي هيچ كدام از صندلي هاي دانشگاه نداشته و ندارند و اين همان مفهوم دانشگاه پاك است افزود: تا وقتي مسئوليت برعهده داريم بايد با مسئوليت پذيري و تلاش، بهترين ها را تربيت كنيم.
وي بابيان اينكه اين وظيفه دانشگاه است كه با ظرفيت علمي خود، جمعيت بيشتري را تربيت كند افزود: دانشجوياني كه در اين دانشگاه آموزش مي بينند قطعاً در آينده باكيفيت بهتري خدمت مي كنند. دانشكده ها نيز در كنار افزايش رشته هاي فوق تخصصي بايد به كيفيت آموزش دوره عمومي توجه داشته باشند.
دكتر كريمي در پايان سخنان خود بار ديگر از تلاش هاي روساي دانشكده ها قدرداني كرد و گفت: دانشكده ها بايد در ادامه پيشرفت خود، مسير حركتشان را اصلاح و روزآمد كنند.


٠٩:٣٣ - چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٨    /    عدد : ٩٢٧٣٥    /    تعداد نمایش : ٦٥خروج