اخبار > خبرگزاری علمی/ دكتر كريمي: پاتولوژي حوزه فرهنگي در دانشگاه، مانند حوزه پزشكي وسيع و پيچيده است
 


  چاپ        ارسال به دوست

خبرگزاری علمی/ دكتر كريمي: پاتولوژي حوزه فرهنگي در دانشگاه، مانند حوزه پزشكي وسيع و پيچيده است

در نشست هيئت رئيسه دانشگاه ميزان پيشرفت برنامه چهارساله معاونت فرهنگي (1400-1397) موردبحث و بررسي قرار گرفت.


در اين نشست كه يكشنبه 12 آبان 98 در سالن شوراي دانشگاه تشكيل شد، دكتر كريمي رييس دانشگاه در سخنان پيش از دستور، با قدرداني از تلاش هاي دكتر حلب چي و خيرمقدم به دكتر پور غريب به عنوان معاون دانشجويي دانشگاه گفت: حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه همچون دو امدادي است كه دونده آن چوب را به دست نفر بعدي مي سپارد.  ما هم سعي كرديم اين چوب را به فردي تحويل دهيم كه جوان تر و توان دوندگي بيشتري داشته باشد. در جابجايي مسئوليت ها موضوع ديگري مطرح نيست. در طول سال هاي گذشته همه معاونان دانشجويي زحمت بسياري كشيده اند كه ان شاءالله خداوند اجر آن ها را اعطا مي فرمايد.

تاكيد بر پاسخگويي به انتظارات دانشجويي
دكتر كريمي بابيان اينكه انتظار حوزه دانشجويي از دانشگاه ما بيش از اين است افزود: قدمت و معمر شدن دانشگاه، هم مزايا و هم معايبي دارد. مزاياي آن اينكه دانشگاه مادر محسوب مي شود و براي آن عزت و احترام قائل اند. اما معايب آن باعث فرسودگي دانشگاه شده كه حجم بسياري از انرژي و اعتبارات را به خود اختصاص مي دهد.
وي افزود: روحيه دانشجويي هنوز در وجودم زنده است و دوران دانشجويي ام را از ياد نبرده ام. معتقدم كارهاي انباشته شده در حوزه دانشجويي بسيار است و اين هم ربطي به افراد ندارد بلكه به تاريخ و قدمت دانشگاه مربوط مي شود. وجود ساختمان هاي فرسوده بيمارستان ها، خوابگاه ها و ساير تشكيلات دانشگاه نشان از قدمت بالاي اين بناها دارد و بايد براي حل اين مسئله چاره انديشي كنيم.
رييس دانشگاه، با تاكيد برجذب منابع خارج از دانشگاه گفت: منابع دانشگاه محدود است و بايد به جاي تمركز به منابع دولتي به فكر جذب منابع از خيرين و كمك  نهادهاي خارج از دانشگاه باشيم و به جذب اين منابع شتاب دهيم.  اين هم مستلزم تحمل و دوندگي بسياري است تا در فرايند چندساله، عقب ماندگي دانشگاه در اين حوزه جبران شود. اميدوارم با انتخاب دكتر پورغريب كه روحيه جوان و ورزشي دارند اين امر محقق شود.
دكتر كريمي با قدراني از تلاش هاي دكتر حلب چي گفت: البته گروه طب ورزشي روحيه مشابهي دارند دكتر حلب چي نيز با همين روحيه حداكثر تلاش و ظرفيت خود را به كار گرفت و در اين مدت كارها را به خوبي پيش برد. از ايشان در حوزه فرهنگي، ارتباط خوب با دانشجويان و پيش برد امور ديگر فوق العاده رضايت داشتم. اميدوارم دكتر پورغريب هم در مسائل فرهنگي، برقراري ارتباط نزديك با حوزه فكري دانشجويان و امور ديگر همين رويه را ادامه دهد. دانشگاه نيز از اين حوزه حمايت مي كند.
رييس دانشگاه، امكانات رفاهي را جزء خواسته هاي اوليه دانشجويان بيان كرد و گفت: دانشجويي كه وارد دانشگاه مي شود پيش از فرهنگ، غذا، درس و رشته نياز به محلي براي اقامت دارد. بسياري از دانشجويان شهرستاني كه وارد دانشگاه مي شوند جايي براي اقامت ندارند و اين وظيفه دانشگاه است كه اين كاستي را برطرف و امكانات مناسبي را براي آنان فراهم كند.
وي افزود: وجود بعضي اتاق هاي 5 و 6 نفر با تخت هاي دوطبقه، نبود سالن مطالعه در خوابگاه، سالن غذاخوري، آشپزخانه صنعتي و ساخت خوابگاه هاي جديد از جمل نواقصي است كه براي رفع آن تلاش مي كنيم.
دكتر كريمي بابيان اينكه ساخت خوابگاه مانند بيمارستان سازي بودجه زيادي نمي خواهد افزود: يكي دو ساختمان قديمي در كوي وجود دارد كه با تخريب و تامين اعتبار موردنياز آن از بيرون دانشگاه، مي توان ظرف مدت دو سال، خوابگاه هايي با ظرفيت 300 نفر به مجموعه اضافه كرد.
رييس دانشگاه در پايان اين بخش از سخنان خود، بار ديگر از دكتر حلب چي قدرداني كرد و گفت: ايشان با رفتار خوب و انساني خود با دانشجويان محيط آرامي را به وجود آورده بودند. اميدوارم دكتر پورغريب نيز با حمايت دانشگاه و همكاري حوزه هاي ديگر در  پيش برد امور دانشجويي موفق باشند.

بررسي عملكرد معاونت فرهنگي
در ادامه دكتر رستميان معاون فرهنگي دانشگاه به تشريح برنامه هاي فرهنگي پرداخت و با اشاره به كسب امتياز كامل در حوزه فرهنگي گفت:  معاونت فرهنگي در پايش صورت گرفته، موفق به كسب امتياز كامل شده است. اين درحالي است كه ما معتقديم در حوزه فرهنگي و اجتماعي هنوز جاي كار بسياري وجود دارد.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين حوزه گفت: شوراي تخصصي فرهنگي دانشگاه با حضور همكاران ساير واحدها، توسعه فعاليت هاي فرهنگي را پيگيري مي كند.
معاون فرهنگي دانشگاه، با اشاره به دستاوردهاي كميسيون ماده يك ارتقا گفت: با تغييري كه در اين ماده ايجاد شد؛ تنوع بسياري در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي اعضاي هيئت علمي براي كسب امتياز ارتقا صورت گرفت و بسياري از مشاركت هاي اجتماعي اساتيد در زمينه خيرين سلامت، مشاركت و ايجاد سازمان هاي مردم نهاد سلامت، ارتقا سطح سواد مردم از طريق آموزش به بيمار و ايجاد سايت، اردوهاي جهادي و فعاليت در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي و... حائز امتياز فرهنگي شده است.
وي با اشاره به شمار كارگاه هاي آموزشي فرهنگي ويژه اعضاي هيئت علمي گفت: تلاش كرديم محور كارگاه ها متناسب با نياز اساتيد باشد و همين امر باعث افزايش رضايتمندي در شركت كنندگان شده است. در شش ماه گذشته سهم كارگاه هاي فرهنگي اجتماعي كه در واحدهاي محيطي تشكيل شده بيش از ستاد دانشگاه بوده است. استراتژي معاونت فرهنگي اين است كه كلاس ها در محيط تشكيل شود. هريك از كارگاه ها نيز داراي امتياز فرهنگي است.
دكتر رستميان در توضيح فعاليت ستادهاي توسعه و ترويج فرهنگ نماز، امربه معروف و نهي از منكر، فعاليت هاي جهادي و... گفت: مسئولان هريك از اين ستادها با جديت امور مربوطه را پيگيري مي كنند.
معاون فرهنگي دانشگاه، با اشاره به فعاليت كميته انطباق گفت: در اين كميته انطباق امور بهداشت، درمان و آموزش با موازين شرعي پيگيري مي شود ازجمله اين اقدامات طراحي پوشش مناسب به منظور رعايت حريم بيمار است كه براي اجراي آن در تمامي بيمارستان ها نياز به حمايت روساي بيمارستان ها دارد. همچنين پيش بيني جذب نيرو آقا يا خانم در بعضي رشته هاي تخصصي نيز در اين كميته صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر ايجاد شواهد علمي در حوزه سلامت معنوي گفت: گروه سلامت معنوي در مركز تحقيقات قرآن حديث و طب ايجادشده و علاقه مندان به اين حوزه در اتاق فكري دورهم جمع مي شوند تا شواهد علمي موردنياز را تهيه كنند.
دكتر رستميان خواستار مشاركت بيشتر گروه معارف و اخلاق پزشكي در توسعه مباحث فرهنگي شد و از گروه هايي كه در زمينه ارتقا تعهد حرفه اي تلاش مي كنند قدرداني كرد و گفت: 16 واحد از دروس عمومي دانشگاه، در حوزه معارف و فرهنگ است كه بايد براي تاثيرگذاري اين دروس تلاش بيشتري صورت گيرد.
معاون فرهنگي دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود به فعاليت كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان تهران اشاره كرد و گفت: در سال 97 مسئوليت اين كارگروه با دانشگاه بود. جلسات اين كارگروه 37 مصوبه داشت كه 31 مورد آن انجام شد و ساير مصوبات نيز درحال پيگيري است.
دكتر رستميان با اشاره به همكاري سه دانشگاه علوم پزشكي استان تهران و دانشگاه علوم بهزيستي در تدوين و اجراي برنامه جامع سلامت استان تهران گفت: هدف از اجراي اين برنامه شناسايي و بهبود شاخص هاي اولويت دار سلامت در استان تهران، انجام مداخلات موثر در بهبود مولفه هاي اجتماعي مرتبط با سلامت و همچنين توانمندسازي و ارتقا سطح مهارت هاي مردم است.
وي افزود: براين اساس مرگ ناشي از بيماري هاي غيرواگير در كشور 75 درصد و در استان تهران 79 درصد و مرگ براثر جراحات جاده اي در كشور 20 درصد و در استان 4 درصد است. همچنين 50 درصد جمعيت كشور دچار اضافه وزن و چاقي هستند و ميزان مصرف مناسب لبنيات حدود 19 درصد است. شناسايي اين شاخص ها در انجام مداخلات لازم در اين عرصه اهميت بسياري دارد.
معاون فرهنگي دانشگاه با اشاره به برگزاري جلسات تخصصي با رئيس آبفار استان و اداره كشاورزي گفت: براي رسيدگي به مسئله آبياري مزارع با آب هاي نامتعارف جلسات متعددي برگزار كرديم و اميدواريم به نتايج مفيدي دست پيدا كنيم.
دكتر رستميان در توضيح اقدامات انجام شده در زمينه خيرين،  سمن ها و موقوفات، به اهميت اجراي برنامه دانشگاه عاري از دخانيات اشاره كرد و گفت: 99 درصد شروع مصرف سيگار تا سن 26 سالگي است كه نشان مي دهد بايد در اين زمينه بيشتر كاركنيم. براساس تحقيقاتي كه دريكي از دانشگاه هاي كشور انجام شده ورودي دانشجويان سيگاري به اين دانشگاه 5 درصد و خروجي آن ها 22 درصد بوده است. اين درحالي است كه دانشگاه هاي پيشرفته دنيا در ايجاد دانشگاه عاري از دخانيات تلاش بسياري مي كنند و در دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز برنامه هايي به اين منظور در دستور كار قرار دارد.
وي افزايش ماليات سيگار را در كاهش مصرف آن موثر دانست و گفت: ماليات خورده فروشي سيگار در كشور 18 درصد و در كشورهاي منطقه ازجمله تركيه و عربستان 80 درصد است و اين باعث شده نيمي از سرمايه گذاري هاي خارجي يك سال گذشته در كشور در زمينه ايجاد كارخانه هاي سيگار باشد.
معاون فرهنگي دانشگاه، در پايان سخنان خود خواستار مشاركت واحدهاي مختلف دانشگاه در پيشبرد امور فرهنگي شد.
در ادامه هريك از اعضاي هيئت رئيسه ديدگاه و پيشنهادهاي خود را بيان كردند.

دانشگاه محل انديشيدن و بيان ازاد انديشه ها
دكتر كريمي رييس دانشگاه نيز در جمع بندي مباحث مطرح شده، با قدرداني از تلاش هاي دكتر رستميان در پيشبرد امور فرهنگي و اجتماعي، دانشگاه را محلي براي انديشيدن و بيان آزاد انديشه ها دانست و گفت:  درنتيجه تضارب افكار و انديشه هاست كه  نتايج مثبت حاصل مي شود و ما نبايد مانع بروز و ظهور انديشه هاي جديد باشيم.
وي بابيان اينكه مسئله اصلي ما در حوزه فرهنگي دانشگاه، ايجاد سرمايه انساني است گفت: در همان روزهاي اولي كه مسئوليت دانشگاه را پذيرفتم از دكتر فتوحي خواستم تحقيقي انجام دهد كه چرا پيام  ما به گوش هيئت علمي، دانشجو و كاركنان نمي رسد و اگر اين پيام به گوششان مي رسد، چگونه موردتوجه قرار گيرد؟ همچنين چه عواملي در كاهش و افزايش تعامل و همبستگي مديريت دانشگاه با بدنه تاثيرگذار است.
دكتر كريمي آسيب شناسي حوزه فرهنگي را مانند حوزه پزشكي ضروري دانست و گفت: پاتولوژي حوزه فرهنگي  در دانشگاه مانند حوزه پزشكي وسيع و پيچيده است چراكه مخاطبانمان قشر نخبه و تحصيل كرده جامعه هستند.
رييس دانشگاه وظيفه اصلي دانشگاه را تربيت پزشك توانمند دانست و گفت: ماموريت اصلي دانشگاه، پذيرش دانشجو و تحويل پزشك وظيفه شناس و توانمند به جامعه است و ساير ماموريت ها در دل اين ماموريت اصلي قرار دارد. لذا بزرگ ترين كار فرهنگي ما اين است كه پزشك وظيفه شناس تحويل جامعه دهيم و چنانچه اين گونه نيست بايد مسئله را  آسيب شناسي كنيم. ممكن  در حين آسيب شناسي به فاكتورهاي فرهنگي بربخوريم كه براي اصلاح اين امر روي آن ها كاركنيم.
دكتر كريمي با تاكيد بر اجتماعي سازي دانشگاه گفت: دكتر رستميان به دليل خصلت فردي، گرايش هاي فكري، رفتار اجتماعي و سوابق اجرايي كه دارند مسائل اجتماعي را از نزديك لمس كرده اند و وقتي با پرشور و با حرارت درمورد مسائل اجتماعي صحبت مي كنند به اين دليل است كه به كار در اين حوزه ايمان دارد.
وي افزود: موضوعاتي كه در اين حوزه مطرح شد بخشي از آن مانند كودكان كار، آلودگي سبزيجات و... مربوط به بيرون دانشگاه و مسائل ديگر مربوط به درون دانشگاه است. درمورد بخشي كه مربوط به دانشگاه است؛ همه به يك اندازه وظيفه و مسئوليت داريم و بايد به كمك يكديگر كارها را پيش ببريم.
رييس دانشگاه بابيان اينكه همه ما بايد بهترين الگوي تاثيرگذار در محيط دانشگاه باشيم افزود: ممكن لازم باشد در امور  فرهنگي از بعضي روش هاي جديد استفاده كنيم. بسياري از روش هاي جديد با روش هاي قديمي تناقضي ندارند.  رفتار من مسئول و هريك از معاونان در محيط كار و با مجموعه همكاران، در هيچ شرايطي قديمي و كهنه نمي شود چراكه رفتار خوب افراد هميشه تاثيرگذار بوده است. لذا همه افراد دور اين ميز به عنوان كار تاثيرگذار فرهنگي، بايد با رفتارمان الگوهاي خوبي  باشيم كه سايرين درس بگيرند. ما در دانشگاه نياز به سرمايه اجتماعي داريم كه با حرف به دست نمي آيد.
دكتر كريمي بابيان اينكه مردم از پزشكان و روحانيون انتظار بيشتري دارند افزود: نمي شود پزشك و روحاني پيش سلام نباشد و انتظار داشته باشد كه هميشه سايرين به او سلام كنند. فضاي جامعه امروز تغيير كرده است؛ باوجود گسترش فضاي مجازي، همه افراد وارد اتاق شيشه اي شده اند و عملكرد آنان قابل مشاهده شده است. نمي شود من مسئول ارتباط نزديكي با مجموعه ام نداشته باشم و دائم از فرهنگ مردم انتقاد كنم. اولين قدم اين است كه از خودمان شروع كنيم. ببينيم چطور با بيمار رفتار مي كنيم و چگونه به سوالات او پاسخ مي دهيم و چقدر براي مراجعه كننده مان احترام قائل هستيم.
رييس دانشگاه  در پايان اين بخش از سخنان خود، خواستار مشاركت همه معاونت ها و واحدهاي دانشگاه در پيشبرد امور فرهنگي اجتماعي شد و خطاب به دكتر رستميان گفت: از پيگيري امور اجتماعي و فرهنگي دانشگاه خسته نشويد. ما نيز در دانشگاه از اين حوزه حمايت مي كنيم. همكاران ديگر هم كمك مي كنند تا در اين دوره كوتاه مديريتي در حد بضاعتمان در پيش برد اين امور موثر باشيم.

گراميداشت 13 آبان
دكتر كريمي در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت 13 آبان گفت: اين روز در سال هاي جديد باوجود مسئله تحريم ها و تاثير غيرمستقيم آن بر دارو و تجهيزات پزشكي، در دانشگاه  اهميت بيشتري پيداكرده است.
وي افزود: اولين خاطره ام از 13 آبان به درگيري هاي قبل از انقلاب بازمي گردد در آن زمان دكتر عبدالله شعباني رييس دانشگاه بود و از دانشجويان در برابر تيراندازي ها مراقبت مي كرد. خاطرات ديگرم به تسخير لانه جاسوسي و مسائل بعدازآن  بازمي گردد. امروز هم باوجود فشارهاي غيرانساني امريكا به ملت ايران بزرگداشت اين روز تبديل به يك موضوع ملي و روز ملي شده و لازم است همكاران به آن توجه ويژه اي داشته باشند.


١٥:١٢ - دوشنبه ١٣ آبان ١٣٩٨    /    عدد : ٩٤٠٤٦    /    تعداد نمایش : ٣٣خروج