معرفی
 

 

رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران در يك نگاه:

بیوگرافی دکتر عباسعلی کریمی

سوابق آموزشی:
متولد بهمن 1333 اصفهان
دیپلم : دبیرستان حکیم سنایی اصفهان 1353
دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران 1360-1353
دوره تخصصی جراحی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1361 الی 1365
دوره فوق تخصص جراحی قلب و عروق: دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 1369 تا 1372
دوره تکمیلی جراحی قلب و عروق: مرکز قلب تگزاس آمریکا سالهای 2001-2000

سوابق اجرایی
مسئول بخش مجروحین جنگی بیمارستان سینا 1366-1365
عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی از سال 1366
رئیس بیمارستان اکباتان همدان- دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1367
معاون آموزشی دانشکده پزشکی تهران سال 1368
عضو تیم اضطراری جبهه به صورت تیم اضطراری جبهه و جنگ از سال 1361 تا انتهای جنگ و شرکت در اکثر عملیات های جنگ به صورت اضطراری
رئیس بیمارستان دکتر شریعتی 1376-1372
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1378- 1376
رئیس بیمارستان مرکز قلب تهران از سال 1380 تاکنون
راه اندازی مرکز قلب تهران
عضو هیات ممتحنه جراحی قلب و عروق از سال 1394
عضو انجمن جراحان قلب اروپا  EACTS
عضو انجمن جراحان قلب آمریکا STS
عضو انجمن جراحان قلب ایران

انتشارات:

78 مقاله انگلیسی در زمینه جراحی قلب و عروق