اورژانس ها شبانه روز خدمت رسانی می کنند
 

دکتر جعفریان 25 اسفندماه 1394 در گفتگو با رادیو از خدمت رسانی شبانه روزی اورژانس ها در ایام نوروز خبر داد.