گزارش تصویری
بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه وزیر بهداشت و مسئولان بانک ملت از پروژه مهدی کلینیک (عج)
بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه وزیر بهداشت و مسئولان بانک ملت از پروژه مهدی کلینیک (عج)
آرشیو
از تا
جستجو

بازدید رئیس دانشگاه و معاون توسعه وزیر بهداشت و مسئولان بانک ملت از پروژه مهدی کلینیک (عج)

جلسه بورس دانشگاه

هم اندیشی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه درمان

جلسه شورای صنفی دانشجویان با حضور رئیس دانشگاه

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه