گزارش تصویری
مانور دور میزی افزایش ظرفیت بیمارستانی و ارتباطات در سطح دانشگاه و بیمارستانهای تابعه
مانور دور میزی افزایش ظرفیت بیمارستانی و ارتباطات در سطح دانشگاه و بیمارستانهای تابعه
آرشیو
از تا
جستجو

مانور دور میزی افزایش ظرفیت بیمارستانی و ارتباطات در سطح دانشگاه و بیمارستانهای تابعه

بازدید معاونان وزیر بهداشت و معاون توسعه دانشگاه از پروژه ساخت بیمارستان شریعتی جديد

مراسم تجليل از قهرمانان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دانشجويي

کمپین کمک های مردمی برای پروژه جدید بیمارستان رازی با حضور خیرین و اصناف

اولين جلسه كميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشكي در سال 96