گزارش تصویری
نشست کارگروه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی استان تهران
نشست کارگروه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی استان تهران
آرشیو
از تا
جستجو

نشست کارگروه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی استان تهران

نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه با هیئت رئیسه و مدیران گروه دانشکده پیراپزشکی

جلسه هم اندیشی هیئت رییسه دانشکده پیراپزشکی با معاون دانشجویی دانشگاه

همایش مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی در مرکز قلب تهران

مراسم شروع به کار همراه سرای بیمارستان فارابی