گزارش تصویری
مراسم فارغ التحصیلی دستیاران  و شروع سال تحصیلی و معارفه دستیاران جديد مرکز قلب تهران با حضور رئيس دانشگاه
مراسم فارغ التحصیلی دستیاران و شروع سال تحصیلی و معارفه دستیاران جديد مرکز قلب تهران با حضور رئيس دانشگاه
آرشیو
از تا
جستجو

مراسم فارغ التحصیلی دستیاران و شروع سال تحصیلی و معارفه دستیاران جديد مرکز قلب تهران با حضور رئيس دانشگاه

تکریم دکتر یونسیان و معارفه دکتر صحرائیان در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور دکتر کریمی، رئیس دانشگاه

تقدیر از برندگان مسابقه پیامکی سفیر سلامت ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 97 -96

مراسم تقدیر و تشکر از خدمات دکتر توکلی معاون سابق توسعه دانشگاه در نشست مدیران معاونت توسعه

مراسم معارفه دکتر دلاوری معاون بهداشت در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت