دريافت فايل هاي راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه 

مخاطبان محترم مي توانند با كليك بر روي لینک مود نظر در ذیل، فايل راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه را در قطع های مختلف دريافت نمايند.

Dress Code

 

 

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#