گزارش تصویری
پنجاه و هشتمین جلسه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشکي تهران
پنجاه و هشتمین جلسه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشکي تهران
آرشیو
از تا
جستجو

پنجاه و هشتمین جلسه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشکي تهران

دوره آموزشی «توانمندسازی روسای بیمارستان های علوم پزشکی کشور» در «تالار دکتر قریب» دانشکده پزشکی

پنجمین جلسه کارگاه خبرنویسی پیشرفته و نقد خبر ویژه رابطین روابط عمومی دانشگاه

مراسم یادبود دکتر محمد امین جبلی، جان باخته سقوط هواپیمای اوکراینی در دانشکده پزشکی

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی