گزارش تصویری
بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
آرشیو
از تا
جستجو

بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بازدید هیئت سوری از نظام مراقبت سلامت ایران در مرکز خدمات جامع سلامت شهید شاه آبادی

آخرین جلسه درس های معارف اسلامی دانشجویان بین الملل با حضور آیت الله موحدی کرمانی

افتتاح همزمان 1000 تخت روانپزشکی در کشور ، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی روزبه 56 تخت