گزارش تصویری
بازدید نوروزی دکتر امینی از مرکز طبی و بیمارستان امام خمینی(ره)
بازدید نوروزی دکتر امینی از مرکز طبی و بیمارستان امام خمینی(ره)
آرشیو
از تا
جستجو

بازدید نوروزی دکتر امینی از مرکز طبی و بیمارستان امام خمینی(ره)

بازديد دکتر فتوحی، مشاور رییس دانشگاه و دکتر امینی،‌ پزشک مقيم ستاد هدايت از بيمارستان‌هاي فارابی و بهارلو

بازدید نوروزی دکتر معینی رییس بیمارستان جامع بانوان آرش همزمان با سال نو

بازدید نوروزی دکتر جعفریان و دکتر سلمانی از بیمارستان دکتر شریعتی

بازدید نوروزی دکتر جعفریان و دکتر سلمانی از مرکز قلب تهران