گزارش تصویری
بازدید  دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز قلب تهران
بازدید دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز قلب تهران
آرشیو
از تا
جستجو

بازدید دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت از مرکز قلب تهران

مراسم تکریم مریم خمامی مدیر پرستاری سابق و معارفه سکینه حسن زاده مجاوری، سرپرست جدید دفتر پرستاری بیمارستان یاس

تفاهم نامه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با بنیاد بیماری های نادر

مراسم امضای تفاهم نامه تاسیس مرکز رشد قمر و مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی در مرکز تحقیقات پوست و جذام با حضور معاون پژوهشی دانشگاه

مراسم تقدیر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه