گزارش تصویری
 

دوشنبه 29 مهر 1398 - 0:0
مراسم تکریم دکتر سیدمجید موسوی موحد رئیس پیشین و معارفه دكتر محمدتقی طالبیان رئیس جدید بیمارستان بهارلو
وحید مزاجردی