گزارش تصویری
 

یک شنبه 12 آبان 1398 - 0:0
مراسم تکریم دکتر پیمان صادقی و معارفه دکتر یوسف مجتهدی، روسای پیشین و جدید بیمارستان بهرامی
وحید مزاجردی