اخبار > خبرگزاری ایسکانیوز/ ظاهر و فضاي فيزيكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران بازسازي مي شود
 


  چاپ        ارسال به دوست

خبرگزاری ایسکانیوز/ ظاهر و فضاي فيزيكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران بازسازي مي شود

ظاهر و فضاي فيزيكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران بازسازي مي شود


 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به بازسازي دانشكده پزشكي گفت: ظاهر فضاي فيزيكي دانشكده پزشكي با 80 سال قدمت در مقايسه با ساختمان ها و بناهايي ديگر قابل قبول نيست به همين دليل براي بازسازي آن اقدام كرديم.

به گزارش گروه دانشگاه ايسكانيوز به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران، عباسعلي كريمي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران با تأكيد براينكه بايد در قضاوت هاي مثبت و منفي خود شرايط موجود كشور را در نظر بگيريم افزود: افرادي كه مسئوليت دارند بايد براساس شرايط وقت تصميم گيري كنند. لذا نمي توانيم گذشته را قضاوت كنيم و براي آينده نسخه بپيچيم هرچند كه در برنامه ريزي ها بايد نگاهمان به آينده باشد و دورنماي آن را ترسيم كنيم. بنابراين توصيه مي كنم در قضاوت هاي خود از هر حوزه اي، شرايط زماني و مكاني را در نظر بگيريد.

كريمي، اداره دانشگاه را نيازمند مديريت ديناميك و پويا دانست و گفت: مديريت دانشگاه بايستي توأم باتدبير و درايت و صبر و پويايي باشد و البته يكي از وظايف همه ما در اين شرايط حفظ حريم دانشگاه است.

وي با اشاره به روش هاي مختلف مديريت در دانشگاه گفت: در طول سال هاي طولاني كه در دانشگاه هستم، رده هاي مختلف مديريتي را تجربه كرده ام؛ معتقدم تفويض اختيار به محيط بستگي به شرايط وقت دارد. سياست من در ابتداي پذيرش مسئوليت دانشگاه واگذاري مسئوليت به محيط بود اما در اجرا با مسائل و محدوديت هايي مواجه شديم كه بايد با توجه به شرايط دانشگاه نسبت به آن اقدام مي كرديم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران بابيان اينكه مهم ترين مسئله در اين شرايط حفظ سرمايه انساني است گفت: اين سرمايه انساني شامل همه طيف هاي شاغل در دانشگاه مي شود از نگهباني كه صبح ها جلوي در ورودي با آن روبرو مي شويم تا اعضاي هيئت علمي پيشكسوت مانند دكتر هدايت كه از دوران دانشجويي خود به مدت 70 سال در دانشگاه بود. لذا در برنامه ريزي هاي خود بايد به فكر حفظ اين سرمايه انساني باشيم.

كريمي بابيان اينكه مديريت دانشگاه درعين حال كه پوياست ممكن است تناقضاتي هم داشته باشد افزود: سياست ما در اين شرايط بحراني در درجه اول حفظ سرمايه انساني است اما در همين حال براي اصلاح سيستم، مانند اورژانس هاي واگذار شده بيمارستان ها، مجبور مي شويم تصميم هايي اتخاذ كنيم كه ممكن است نارضايتي هايي به همراه داشته باشد كه بايد مصلحت دانشگاه را در نظر بگيريم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران بهترين راه حل عبور از اين شرايط را تعامل و همفكري دانست و گفت: تا زماني كه مسئوليت داريم بايد با همفكري، همكاري و رفتار دوستانه و كمك به يكديگر مسائل را حل كنيم و اجازه ندهيم كوچك ترين فاصله اي بين واحدها، باعث بروز اختلاف و توقف در كار شود.

وي بابيان اينكه، باوجود اينكه بودجه دانشگاه محدود است، افزود: درست است كه حوزه دانشجويي با كمبودهاي بسياري روبرو است ولي اين گونه نيست كه بودجه آموزش و پژوهش صرف امور دانشجويي شود. هر بودجه اي كه به دانشگاه تزريق مي شود در جاي خود هزينه شده و كمبودهاي هر حوزه نيز از طريق جذب منابع خارج از دانشگاه تأمين مي شود.

كريمي با اشاره به بازسازي دانشكده پزشكي گفت: ظاهر فضاي فيزيكي دانشكده پزشكي با 80 سال قدمت در مقايسه با ساختمان ها و بناهايي ديگر واقعاً قابل قبول نيست به همين دليل براي بازسازي آن اقدام كرديم و طبيعي است كه طولاني شدن اين بازسازي باعث نارضايتي دانشجويان مي شود لذا سرعت بخشيدن به اين كار نياز به همكاري تنگاتنگ دانشكده پزشكي و معاونت توسعه دارد.

در ادامه بيگلر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران به چشم انداز و اهداف چهارساله معاونت توسعه دانشگاه اشاره كرد و گفت: نهادينه سازي و استقرار مديريت دانش، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و استانداردها، همچنين تحول و همسوسازي توانمندي هاي علمي با ظرفيت هاي عملي و نيز افزايش توان استفاده بهينه از منابع و خلق منابع جديد مبتني بر دانش ازجمله اهدافي است كه براي تحقق آن در دانشگاه علوم پزشكي تهران تلاش مي كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد: درمجموع 21 هزار نفر در دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت دارند كه اگر شمار دانشجويان را نيز به آن اضافه كنيم مي توانيم بگوييم كه دانشگاه به اندازه يك شهرستان جمعيت دارد كه بايد خدمات متنوعي را به آنان را ارائه دهيم.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه 60 درصد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران را بانوان تشكيل مي دهند، گفت: با اين نسبت جمعيتي، قوانيني كه در زمينه بانوان وضع مي شود تمامي برنامه ريزي هاي دانشگاه را تحت تأثير قرار مي دهد.

وي بابيان اينكه مديريت امور مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران به 4 هزار و 700 ميليارد تومان عمليات مالي رسيدگي مي كند، افزود: مجموع اعتبارات دانشگاه 4 هزار و 700 ميليارد تومان و اعتبارات دانشگاه از منابع عمومي هزار و 100 ميليارد تومان است كه 27 درصد از منابع دانشگاه را تشكيل مي دهد لذا براي پيش برد برنامه ها، بايد در جهت مديريت هزينه ها و جذب منابع خارج از دانشگاه اقدام كنيم.

بيگلر با اشاره به طراحي و توسعه نرم افزار جامع اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: اين سامانه ها يكي از سرمايه هاي دانشگاه است و براي تجاري سازي آن اقدام كرديم و تاكنون سازمان هاي مختلفي نسبت به خريد و بهره برداري از اين سامانه ها اقدام كرده اند. اميدواريم با اخذ مجوزهاي لازم امضا الكترونيك، نيز شاهد حذف چك و اسناد فيزيكي در مجموعه باشيم.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران از امضا 73 فقره تفاهم نامه بودجه عملكردي در سال 98 با واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه خبر داد و گفت: تفاهم نامه هاي عملياتي دانشگاه، به عنوان الگو در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اجرايي مي شود.

وي راهبري نظام مديريت مشاركتي دانشگاه را از ديگر برنامه هاي اين معاونت برشمرد و گفت: براي استفاده از پيشنهادهاي مجموعه همكاران دانشگاه دستورالعمل جديدي را تدوين كرديم كه اميدواريم امكان مشاركت جمعي همكاران و حذف فرايندهاي اضافي را فراهم آورد.

بيگلر همچنين به تشريح پروژه هاي عمراني دانشگاه و ميزان پيشرفت آن ها اشاره كرد و گفت: درمجموع 770 هزار مترمربع پروژه عمراني در حوزه هاي مختلف دانشجويي، آموزشي و پژوهشي و 4 هزار و 161 تخت در دست احداث داريم.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به پروژه هاي عمراني دانشگاه در حوزه دانشجويي اظهار كرد: خوابگاه گلستان 5 دختران و خوابگاه بوستان 6 پسران هركدام با ظرفيت 350 تخت، بازسازي اساسي آشپزخانه و قرائت خانه كوي دانشگاه و نيز مقاوم سازي خوابگاه دمشق ازجمله اقداماتي است كه اميدواريم تا پايان امسال به نتيجه برسد.

وي با اشاره به تدوين نقشه راه رفاهي دانشگاه گفت: يكي از دغدغه ها اين بود كه عده اي خاص از امكانات رفاهي استفاده مي كنند به اين منظور سامانه اي را طراحي كرديم كه همه كاركنان مي توانند از آن استفاده كنند به اين ترتيب طي دوساله گذشته به 25 هزار نفر تسهيلات مالي و وام ارائه شده است.

بيگلر از پياده سازي تداركات الكترونيك در دانشگاه خبر داد و گفت: اولين دانشگاه در بين دانشگاه هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت هستيم كه در اين سامانه ثبت نام و ثبت سفارش كرده ايم. در سطح استان تهران دومين سازمان و در سطح كشور ششمين سازمان ازنظر ميزان معاملات جزئي و متوسط در اين سامانه هستيم.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به راه اندازي ميز خدمت الكترونيك و نقش آن در رضايتمندي مراجعه كنندگان تاكيد كرد: ميانگين ارائه خدمت در اين مجموعه 5 دقيقه است كه اگر امضا الكترونيك نيز به آن افزوده شود اين زمان به سه دقيقه كاهش مي يابد. درحال حاضر دانشگاه علوم پزشكي تهران تنها مجموعه اي است كه به سيستم رصد متصل است.

وي با اشاره به ارتقا كيفي و كمي خودروها و آمبولانس هاي دانشگاه گفت: ميانگين عمر مفيد و كاركرد وسايل نقليه و آمبولانس هاي دانشگاه كمتر از 5 سال است.

بيگلر با اشاره به جوايز و افتخارات اين مجموعه گفت: اگر كاري صورت گرفته نتيجه همكاري گروهي در مجموعه معاونت توسعه بوده و جا دارد از همه همكاران اين حوزه كه در اين دو سال با تمام توان خود به پيشرفت برنامه ها كمك كردند قدرداني كنم.

 


١٠:٠٥ - شنبه ٢ آذر ١٣٩٨    /    عدد : ٩٤٨١٨    /    تعداد نمایش : ٣٢خروج