لیست اخبار صفحه :1
دکتر قناعتی: افزایش کیفیت زندگی سالمندان در اولویت برنامه های دانشگاه قرار دارد
همایش روز جهانی سالمند در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر قناعتی: افزایش کیفیت زندگی سالمندان در اولویت برنامه های دانشگاه قرار دارد

باتوجه به فراگیری موج سالمندی در کشور تا 30 سال آینده، در همایش روز جهانی سالمند، بر برنامه ریزی منسجم به منظور کاهش چالش ها و افزایش کیفیت زندگی این گروه تاکید شد.

نگاه متفاوت یکی از کارکنان مرکز طبی کودکان به محدودیت‌هایش
لزوم تغییر نگاه اجتماعی

نگاه متفاوت یکی از کارکنان مرکز طبی کودکان به محدودیت‌هایش

مهرداد چوپانی همکار خدمات مرکز طبی کودکان 9 سال است با وجود محدودیت‌های جسمی نگاهی متفاوت به شغلش دارد. باتوجه به حضور افراد دارای معلولیت‌های جسمی محدودکننده در محیط‌های اداری از جمله مراکز درمانی لازم است کمک کنیم تا نگاه کارکنان به محیط کاری و نحوه انجام وظایف تغییر کند. اکنون دیگر معلولیت، ناتوانی نیست بلکه محدودیت است و این سلامت اجتماعی است که سدها را برمی‌دارد و نگاه جامعه را بهتر می‌کند.

متخصص طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تا سال 1410 پنج هزار متخصص طب سالمندان نیاز است

متخصص طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تا سال 1410 پنج هزار متخصص طب سالمندان نیاز است

دکتر ریحانه امین الرعایا متخصص طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت اول اکتبر روز جهانی سالمند در گفت و گو با روابط عمومی از نیاز کشور به 5 هزار متخصص این رشته تا سال 1410 خبر داد . این عضو هیئت علمی همچنین گفت: در کشور فقط 23 متخصص طب سالمندی آموزش دیده اند.