دومین جلسه وبینار آموزشی آشنایی با آخرین دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید- 19 در بیمارستان فارابی برگزار شد

دومین جلسه وبینار آموزشی آشنایی با آخرین دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید- 19 در بیمارستان فارابی برگزار شد

دفتر پرستاری بیمارستان فارابی دومین وبینار آموزشی با عنوان آخرین دستورالعمل تشخیص و درمان بیماری کووید-19 را برای کارکنان اتاق های عمل این بیمارستان برگزار کرد.

انتصاب فریده آژیر به عنوان مدیر پرستاری بیمارستان فارابی / تقدیر از زحمات شادی رضایی مدیر پیشین پرستاری این مرکز

انتصاب فریده آژیر به عنوان مدیر پرستاری بیمارستان فارابی / تقدیر از زحمات شادی رضایی مدیر پیشین پرستاری این مرکز

رئیس بیمارستان فارابی در ابلاغی فریده آژیر را به عنوان مدیر پرستاری این بیمارستان منصوب و در نامه اي از زحمات شادی رضایی مدیر پیشین پرستاری این مرکز قدردانی کرد.

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع بیماریهای اتوایمون سیستمیک و درمانهای ضد روماتیسمی در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع بیماریهای اتوایمون سیستمیک و درمانهای ضد روماتیسمی در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

ژورنال کلاب با موضوع بیماریهای اتوایمون سیستمیک، درمانهای ضد روماتیسمی، خطر عفونت کووید ۱۹ و نتیجه نهایی آنها در سالن آمفی تئاتر بیمارستان بهارلو برگزار شد.