• تاریخ انتشار : 99/04/08 - 15:27
  • تعداد بازدید خبر : 144

نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

158574.mp3 نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت

نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه در دانشکده بهداشت برگزار شد.

نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه در دانشکده بهداشت
  • گروه خبری : دانشکده بهداشت,گروه خبری RSS
  • کد خبر : 158574
عکاس
آرزو نادرفر

آرزو نادرفر

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید