برگزاری جلسه اضطراری مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری و کارشناس مسئولان ستادی در خصوص موج چهارم اپیدمی کرونا

برگزاری جلسه اضطراری مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری و کارشناس مسئولان ستادی در خصوص موج چهارم اپیدمی کرونا

جلسه اضطراری مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری و کارشناس مسئولان ستادی به منظور هماهنگی بیشتر و برنامه ریزی دقیق در خصوص آمادگی کامل برای مقابله با موج چهارم کرونا و شرایط ویژه شهرستان ری برگزار شد.

بازدید معاون بهداشت دانشگاه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از مرکز خدمات جامع سلامت شهید شاه آبادی
کاهش نیازهای بخش درمان با توسعه زیرساخت های بخش بهداشت

بازدید معاون بهداشت دانشگاه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از مرکز خدمات جامع سلامت شهید شاه آبادی

دکتر مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با همراهی دکتر علیرضا دلاوری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز شهید شاه آبادی یکی از مراکز تحت نظر مرکز بهداشت جنوب تهران بازدید کرد.