دکتر بیگلر: دانشگاه علوم پزشکی تهران با آمادگی کامل در راستای رضایتمندی شهروندان کار واکسیناسیون را انجام می‌دهد
دو سایت تجمیعی دیگر برای تزریق واکسن کرونا راه‌اندازی شد

دکتر بیگلر: دانشگاه علوم پزشکی تهران با آمادگی کامل در راستای رضایتمندی شهروندان کار واکسیناسیون را انجام می‌دهد

معاون توسعه و مدیریت برنامه‌ریزی منابع به همراه رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از سایت واکسیناسیون سازمان مرکزی و دانشکده پزشکی بازدید کردند.

دکتر خسرو صادق نیت: با کمک و همدلی حتی فشار بیشتری را متحمل می‌شویم تا هیچ بیمار تنفسی به‌سختی نیفتد
جلسه هم‌اندیشی با مدیر داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه

دکتر خسرو صادق نیت: با کمک و همدلی حتی فشار بیشتری را متحمل می‌شویم تا هیچ بیمار تنفسی به‌سختی نیفتد

در نشستی با حضور رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، دکتر محمدرضا روئینی و اعضای گروه مراقبت سرپایی کرونا فرآیند نسخه‌پیچی و تحویل دارو به بیماران بستری موقت کووید 19 موج پنجم در این مرکز تسهیل شد.

معاون بهداشت دانشگاه: با افزایش پایگاه‌های تجمیعی تزریق واکسن کرونا، مانع از تجمع مردم در صف‌های طولانی شده‌ایم
۴ پایگاه تجمیعی دیگر برای تزریق واکسن کرونا راه اندازی می شود

معاون بهداشت دانشگاه: با افزایش پایگاه‌های تجمیعی تزریق واکسن کرونا، مانع از تجمع مردم در صف‌های طولانی شده‌ایم

دکتر علیرضا دلاوری گفت: با واکسیناسیون افراد در گروه‌های سنی اعلام‌شده در کمترین زمان و بدون قرار گرفتن در صف‌های طولانی توانستیم رضایت مراجعه‌کنندگان را جلب کنیم.

مدیر درمان دانشگاه: دو هفته آینده بسیار مهم است و همه بیمارستان ها با تمام توان برای کنترل موج پنجم کرونا کمک کنند
در جلسه با اعضای هیئت‌رئیسه بیمارستان بهارلو

مدیر درمان دانشگاه: دو هفته آینده بسیار مهم است و همه بیمارستان ها با تمام توان برای کنترل موج پنجم کرونا کمک کنند

جلسه نمایندگان هیئت‌رئیسه دانشگاه با اعضای هیئت‌رئیسه بیمارستان بهارلو پیرامون بحران موج پنجم کرونا برگزار شد.