گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/08/20 - 15:02
  • تعداد بازدید خبر : 1361
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی در معاونت درمان

معاون درمان دانشگاه در اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی گفت: بی تردید دانش و مهارت پزشکی زمانی به خدمات مطلوب درمانی منجر می شود که بر مبنای رعایت اخلاق حرفه ای باشد.

94304.mp3 برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی در معاونت درمان

گالری عکس

دوشنبه 20 آبان 98، اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه، دکتر علیرضا پارساپور مدیر روابط عمومی دانشگاه و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی، دکتر مصطفی امینی مدیر امور بیمارستان ها، دکتر شکوه ورعی مدیر امور پرستاری، دکتر نسرین عباسی مدیر نظارت و اعتباربخشی و دبیر کمیته، دکتر قاسم سید حسینی مدیر امور حقوقی دانشگاه و سایر اعضا در این معاونت برگزار شد.
دکتر رضایی با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای در حوزه ارائه خدمات درمانی گفت: تشکیل این کمیته رجعتی است به بحث مهم اخلاق در شاخه های علوم پزشکی تا با پایبندی به رعایت آن بتوانیم تعهداتمان را در ارائه خدمات درمانی مطلوب به جامعه به انجام برسانیم. بی تردید دانش و مهارت پزشکی زمانی به خدمات مطلوب درمانی منجر می شود که بر مبنای رعایت اخلاق حرفه ای باشد.  
وی با اشاره به دستورالعمل کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت، درمان و آمزش پزشکی افزود: بر این اساس کمیته های اخلاق بالینی در سه سطح، ملی ( برای ارائه راهبردهای کلی) ، دانشگاهی ( برای سیاست گذاری، تصمیم سازی و نظارت ) و بیمارستانی  قابل اجراست.  
دکتر پارساپور در این جلسه با نگاهی به پیشینه کمیته های اخلاق در حوزه سلامت گفت: دستوالعمل تشکیل اولین کمیته های اخلاق بیمارستانی در سال 1375 ابلاغ و اولین کمیته اخلاق و پژوهش نیز در سال 1380 تشکیل شد ولی یکی از ضعف های کمیته های اخلاق بیمارستانی نبودن واحد متناظر آن در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه بود. خوشبختانه در پاییز سال 97 با تشکیل اولین کمیته ملی اخلاق بالینی در معاونت درمان وزارت متبوع با هدف سیاست گذاری و نظارت بر کمیته های اخلاق بیمارستانی  و تدوین دستوالعمل تشکیل کمیته های اخلاق بالینی این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت.
وی همچنین بیمارستان دکتر شریعتی را یکی از موفق ترین بیمارستان های تابعه دانشگاه در حوزه برگزاری کمیته های بیمارستانی اخلاق پزشکی خواند و گفت: بهره گیری از تجربیات کمیته های بیمارستانی به عنوان یکی از سرمایه های جدی در پیشبرد کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی بسیار کمک کننده است.
دکتر عباسی نیز در این جلسه در خصوص وظائف این کمیته بر اساس دستوالعمل وزارتی متبوع توضیحاتی داد و گفت: این کمیته با هدف تامین، حفظ و ارتقای اعتماد میان ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت و با توجه به ارزش های والای انسانی – اسلامی در ارائه خدمات سلامت تشکیل شده است.   
دکتر جهانگیری نماینده سازمان نظام پزشکی بر حرکت به سمت دیدگاه ایجابی در گسترش اخلاق بالینی تاکید کرد و گفت: انسان ها فطرتا میل به خوبی دارند و باید کمک کنیم تا افراد در انجام کارهایشان موضوع اخلاق را به طور ذاتی مورد توجه قرار دهند.
دکترحسین قناعتی رئیس بخش تصویربرداری مجتمع بیمارستانی اما خمینی (ره) نیز اخلاق را یکی از مولفه های ارتقای ارزش های انسانی خواند و افزود: قانون مقدمه اخلاق است و باید بر اجرای آن تاکید شود.
دکتر سعید ملک زاده بازنشسته نیروهای مسلح و عضو کمیته اخلاق بالینی گفت: من به عنوان نماینده جامعه در این کمیته حضور دارم که این وظیفه سنگینی است و از خدا می خواهم که بتوانم وظیفه ام را به درستی به جاآورم.
دکتر مهدی فروزش نماینده پزشکی قانونی در این کمیته گفت: یکی از مهم ترین چالش های ما افزایش قصور پزشکی است که مهمترین علل آن عدم رعایت اخلاق حرفه ای پزشک و بیمار است. شکایت هر بیمار نارضایتی زیادی را در پی دارد.
محمود متوسل آرانی مدیر گروه معارف دانشگاه و عضو دیگر این کمیته بر استفاده از تجربیات و دستاوردهای کمیته های بیمارستانی تاکید کرد و گفت: خوب است که بر اساس واقعیات و چالش های موجود در این کمیته تصمیم گیری شود.
خبرنگار و عکاس: نجمه باهو

  • گروه خبری : معاونت درمان,گروه خبری RSS
  • کد خبر : 94304
خبرنگار
نجمه باهو

نجمه باهو