گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/09/19 - 10:26
  • تعداد بازدید خبر : 196
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

جلسه بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات با حضور جمعی از سرپرستاران بخش‌های داخلی، جراحی و كارشناسان درآمد برگزار شد.

95588.mp3 برگزاری جلسه بررسی عوامل تاثیرگذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه بررسی عوامل تأثیرگذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات با حضور مهندس علی سورکی مدير برنامه‌ریزی منابع مالي و پايش عملكرد و جمعی از سرپرستاران بخش‌های داخلی، جراحی و كارشناسان درآمد دوشنبه 18 آذرماه 98 در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در این جلسه عوامل تأثیرگذار در درآمد هر یک از بخش‌های بستری به تفکیک موردبحث بررسی قرار گرفت.
سپس عوامل که باعث عدم ثبت کدهای خدمات درمانی در هر بخش می‌شود توسط سرپرستاران گزارش شد.
در انتها چگونگی تأثیر عوامل تأثیرگذار در کاهش کسورات به تفکیک بخش‌ها ارائه و راهکارهای اصلاحی موردبحث و بررسی قرار گرفت.
خبر: شهره بیات

  • گروه خبری : بیمارستان امام خمینی
  • کد خبر : 95588
کلمات کلیدی
خبرنگار