گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 96/09/11 - 08:43
  • تعداد بازدید خبر : 1247
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
نتایج ارزشیابی آزمایشی فعالیتهای فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1396

دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارزشیابی فعالیت های توسعه فناوری دانشگاهها رتبه نخست را به خود اختصاص داد

ارزشیابی آزمایشی فعالیتهای فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از اواخر سال 1394 به منظور ارتقاء وضعیت فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از سیاستها، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهها قرار گرفت.

72525.mp3 دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارزشیابی فعالیت های توسعه فناوری دانشگاهها رتبه نخست را به خود اختصاص داد

ارزشیابی آزمایشی فعالیتهای فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از اواخر سال 1394 به منظور ارتقاء وضعیت فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از سیاستها، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهها قرار گرفت. از آن پس این فرایند هر ساله بر اساس دستورالعملهای تعیین شده و ناظر بر تقویت مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان، فرهنگ تجاری سازی، حاکمیت و رهبری، توانمند سازی ، تجهیز منابع و تولید دانش، جذب اعتبارات فناوری در دانشگاهها شروع و ورود اطلاعات در ده محور و 40 شاخص به اجرا در آمده است.
نتایج آخرین ارزشیابی که در آبان ماه سال جاری توسط کمیته ارزشیابی فناوری در ستاد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد حاکی از کسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در ارزشیابی فعالیت های توسعه فناوری در بین 66 دانشگاه و 5 سازمان / مرکز / موسسه است:

فایل پیوست : نتیجه نتایج ارزشیابی آزمایشی فعالیتهای فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1396

  • گروه خبری : معاونت پژوهشی,گروه خبری RSS
  • کد خبر : 72525
کلمات کلیدی
خبرنگار
سمیرا  اصغری

سمیرا اصغری