دومین جلسه هماهنگی «پویش مهرورزی»/ دکتر ترابی: باید در کارهایمان تنوع، زیبایی و جامعیت داشته باشیم

دومین جلسه هماهنگی «پویش مهرورزی»/ دکتر ترابی: باید در کارهایمان تنوع، زیبایی و جامعیت داشته باشیم

دومین جلسه هماهنگی «پویش مهرورزی»، با حضور دکتر ماشاءاله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه و دکتر محمدحسین صادقیان مدیر فرهنگی دانشگاه و نمایندگان معاونت فرهنگی برگزار شد.

بازدید سرزده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیر کل اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان از مرکز آموزشی درمانی بهارلو

بازدید سرزده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیر کل اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان از مرکز آموزشی درمانی بهارلو

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیر کل اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان با هیئت همراه از بیمارستان بهارلو بازدید کردند.