ساختمان جدید بیمارستان رازی، با 176 تخت پنجشنبه 27 شهریور افتتاح می شود/ پیام رئیس دانشگاه به مناسبت راه اندازی این پروژه

ساختمان جدید بیمارستان رازی، با 176 تخت پنجشنبه 27 شهریور افتتاح می شود/ پیام رئیس دانشگاه به مناسبت راه اندازی این پروژه

دکتر عباسعلی کریمی در آستانه راه اندازی ساختمان جدید بیمارستان رازی در پیامی از تمامی دست‌اندرکارانی که در ساخت و راه‌اندازی این پروژه حمایت کرده‌اند قدردانی کرد.