برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مرگ‌ومیر مادر باردار پرخطر در ستاد معاونت درمان

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مرگ‌ومیر مادر باردار پرخطر در ستاد معاونت درمان

با حضور رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، مدیر گروه زنان، مشاور معاون درمان دانشگاه در پرونده‌های مرگ مادر، مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان‌ها، کارشناسان گروه مامایی معاونت درمان و متخصصان بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و شریعتی در خصوص عوامل خطر مادران باردار مبتلابه کووید 19 بحث و تبادل‌نظر شد.