دکتر ترابی: در زمان حال، روابط عمومی به  معنی  گوشی همراه است
فضای مجازی، یکی از موضوعات اساسی در برندینگ

دکتر ترابی: در زمان حال، روابط عمومی به معنی گوشی همراه است

چهارمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات در برندینگ با بررسی روند سیر تکامل روابط عمومی از سنتی به دیجیتال، تحلیل قابلیت های سایت يکی از دانشگاه های برتر در رتبه بندی های بين المللی و بررسی رتبه های مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سایت وبومتریکس، برگزار شد.