گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/10/23 - 21:33
  • تعداد بازدید خبر : 35
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

مرور سنجه های اعتباربخشی ویژه سوپروایزان، سرپرستاران و کادردرمانی در بیمارستان آرش

در جلسه ای مرور سنجه های اعتباربخشی ویژه سوپروایزان، سرپرستاران و کادردرمانی در بیمارستان جامع بانوان آرش انچام شد.

97053.mp3 مرور سنجه های اعتباربخشی ویژه سوپروایزان، سرپرستاران و کادردرمانی در بیمارستان آرش
به گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع بانوان آرش، در جلسه ای تمام سنجه های اعتباربخشی ویژه سوپروایزان، سرپرستاران و کادردرمانی و با حضور دکتر لادن کاشانی، رئیس بیمارستان، دکتر معصومه نتاج مجد، معاون درمان و فریبا نوری مدیر پرستاری، سه شنبه  23 دی 98 در سالن همایش های مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه سنجه های مراقبت های عمومی بالینی، کنترل عفونت، ایمنی و خطر، حقوق گیرنده خدمت، اورژانس، حاد و بیهوشی، مدیریت پرستاری و مراقبت مادر و نوزاد مرور و پرسش و پاسخ انجام شد. همچنین در زمینه شناسایی صحیح بیمار، دارو های پر خطر، آموزش بیمار، آموزش حین ترخیص و ارائه خدمات طبق فرایندها، شیوه نامه ها و خط مشی های مورد تایید دفتر بهبود کیفیت بیمارستان تاکید شد.  همچنین یکی از مهمترین موارد که در این جلسه به تمامی سرپرستاران توضیح داده شد رضایتمندی بیمار از ارائه خدمات و کار گروهی بود که باید مورد توجه قرار گیرد.
خبرنگار: سارا احمدی زاده 
 
 
 
  • گروه خبری : بیمارستان آرش
  • کد خبر : 97053
خبرنگار