گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/08/04 - 13:53
  • تعداد بازدید خبر : 218
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی در مرکز آموزش درمانی بهارلو

کمیته برنامه ریزی آموزشی با موضوع بهبود و تقویت کارگاه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دفتر جلسات معاونت آموزش تشکیل جلسه داد.

93811.mp3 برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی در مرکز آموزش درمانی بهارلو
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته برنامه ریزی آموزش، با حضور دکتر مریم سرایی، معاون آموزش و پژوهش، دکتر علیرضا رضایی، مدیر آموزش، دکتر الهام کارگزار، مدیر دفتر توسعه آموزش، دکتر اصغر قربانی، متخصص اطفال، دکتر شهره موحدی، متخصص زنان و زایمان، دکتر سید مجید موسوی موحد، نفرولوژیست، دکتر زهرا بنفشه آل محمد، متخصص طب کار و دکتر حدیثه هوسمی، متخصص عفونی در سالن جلسات واحد آموزش بیمارستان بهارلو برگزار شد. 
از جمله موضوعات مورد بررسی و تصمیم گیری در این جلسه به موارد زیر می توان اشاره کرد :
• تهیه کوریکولوم آموزشی هر گروه با توجه به رشته های مختلف توسط اساتید
• ارائه پیشنهاد تقویت کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی 
• استفاده از روشهای نوین ارزشیابی برای سنجش  فراگیران توسط اساتید
عکس و خبر: شهره نژاد ایران

 

  • گروه خبری : بیمارستان بهارلو
  • کد خبر : 93811
خبرنگار
فهیمه  نجاری

فهیمه نجاری