بارگذاری نمونه سؤالات آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی
در سامانه آکادمی آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

بارگذاری نمونه سؤالات آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی

نمونه سؤالات آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی در سامانه آکادمی آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه به‌صورت رایگان بارگذاری شد.

قدردانی وزیر بهداشت از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی وزیر بهداشت از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای مراتب قدردانی وزیر بهداشت را از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ کرد.