لیست اخبار صفحه :1
اولین المپیاد مجازی ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود

اولین المپیاد مجازی ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود

اداره ورزش های همگانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین المپیاد مجازی ورزش های همگانی را برای دانشجویان دختر و پسر در اسفند 99 و به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) برگزار می کند.

بارگذاری نمونه سؤالات آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی
در سامانه آکادمی آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

بارگذاری نمونه سؤالات آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی

نمونه سؤالات آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی در سامانه آکادمی آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه به‌صورت رایگان بارگذاری شد.

قدردانی وزیر بهداشت از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی وزیر بهداشت از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای مراتب قدردانی وزیر بهداشت را از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ کرد.