ویدئو نکته مهم در رابطه با ماسک‌های دریچه دار یا فیلتردار برای پیشگیری از کرونا ویروس

ویدئو نکته مهم در رابطه با ماسک‌های دریچه دار یا فیلتردار برای پیشگیری از کرونا ویروس

ماسک‌های دریچه دار یا فیلتردار هوای دم یا ورودی را خیلی خوب فیلتر می‌ کند ولی هوای بازدم یا خروجی را فیلتر نمی‌ کند و این نکته وقتی مهم است که فرد، مبتلا یا مشکوک و یا ناقل بدون علامت به کرونا ویروس باشد؛ در این زمان بهترین کار رعایت فاصله و استفاده از ماسک‌های مناسب است.

انگ اجتماعی مرتبط با کروناویروس جدید

انگ اجتماعی مرتبط با کروناویروس جدید

گروه روانپزشکی و بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی و کمیته دانشجویی مقابله با کرونا، کلیپی را در خصوص ناهنجاری "انگ اجتماعی مرتبط با کروناویروس جدید" تهیه کرد.

چطور با اضطراب بیماری کنار بیاییم؟
راهنمای یک دقیقه‌ای سلامت و آرامش

چطور با اضطراب بیماری کنار بیاییم؟

گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راهنمای یک دقیقه‌ای سلامت «چطور با اضطراب بیماری کنار بیاییم؟» را منتشر کرد.