لیست اخبار صفحه :1
کرونا، نوروز و سفر

کرونا، نوروز و سفر

نوروز یکی بهترین فرصت های سفر است، ولی نوروز امسال با توجه به شیوع کرونا زمان خوبی برای مسافرت نیست، اگر ناگزیر به سفر شدید به توصیه های این ویدئو دقت کنید.

موشن گرافی چگونه با اضطراب ابتلا به بیماری کرونا مبارزه کنیم؟ ـ تولید شده در دانشکده مجازی دانشگاه

موشن گرافی چگونه با اضطراب ابتلا به بیماری کرونا مبارزه کنیم؟ ـ تولید شده در دانشکده مجازی دانشگاه

نگرانی و هراس از ابتلا به بیماری کرونا یکی از شایع ترین احساسات این روزها است. در این ویدئو راه کارهای مقابله با اضطراب ابتلا به بیماری کرونا ارائه می شود تا همه با هم با حفظ آرامش و رعایت اصول بهداشتی، کرونا را شکست دهیم.

سلامت روان کودکان در بحران کرونا

سلامت روان کودکان در بحران کرونا

گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به تهیه مطالب آموزشی در حوزه سلامت روان با عنوان سلامت روان در بحران همه‌گیری کرونا کرد.