برندآفرینی

دکتر ترابی: روزنامه نگاری برند روشی برای ارتقاء تصور، ادراک و درگیرسازی احساسی و موثر مخاطب با برند است

دکتر ترابی: روزنامه نگاری برند روشی برای ارتقاء تصور، ادراک و درگیرسازی احساسی و موثر مخاطب با برند است

مدیر روابط عمومی دانشگاه در چهل و ششمین جلسه خوش نامی، روزنامه نگاری برند را ترکیبی از روزنامه نگاری سنتی، بازاریابی و روابط عمومی دانست که می تواند موجب شناسایی خلاء های هویت برند به منظور تولید محتوای مناسب شود.

دکتر ترابی: در برند آفرینی اشتیاق به همکاری و ارتباط سازنده شرایط کاری را لذت‌بخش می‌کند و ناملایمات کار موجب بالا رفتن عیار افراد می‌شود
چهل و پنجمین جلسه خوش‌نامی

دکتر ترابی: در برند آفرینی اشتیاق به همکاری و ارتباط سازنده شرایط کاری را لذت‌بخش می‌کند و ناملایمات کار موجب بالا رفتن عیار افراد می‌شود

مدیر روابط عمومی دانشگاه در چهل و پنجمین جلسه خوش‌نامی، با تأکید بر محور اشتیاق و ارتباط سازنده، آن را عاملی برای ایجاد اثربخشی در سازمان و موجب اوج‌گیری ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی دانست.

دکتر ترابی: تمایل به انعطاف، یکپارچگی، شور و اشتیاق و ارتباط احساسی مثبت  موجب وفاداری و عشق به برند می شود

دکتر ترابی: تمایل به انعطاف، یکپارچگی، شور و اشتیاق و ارتباط احساسی مثبت موجب وفاداری و عشق به برند می شود

در چهل و چهارمین جلسه خوش نامی دانشگاه، بر ضرورت شناخت نظام تعلقات و ادراکات تاکید و از آن به عنوان زیر ساختی برای دستیابی به شور و شوق و هم افزایی در سازمان یادشد.

دکتر ترابی: در برند آفرینی خوب ها در کنار یکدیگر عالی می شوند
چهل و سومین نشست خوش نامی دانشگاه برگزار شد

دکتر ترابی: در برند آفرینی خوب ها در کنار یکدیگر عالی می شوند

مدیر روابط عمومی دانشگاه، در چهل و سومین جلسه خوش نامی دانشگاه، ضمن اشاره به نظم پویا، مفاهیم و تعاریف آن، ابراز امیدواری کرد، بتوانیم با نگرش و ارزش های درست، در مسیر تعالی قرار گیریم و بتوانیم به وحدت پویا و تعادل سازگار در برند آفرینی برسیم.

دکتر ترابی: برندآفرینی با آرایش مجدد الگوهای مرتبط، شرایط تبادل اندیشه و تغذیه مناسب فکری را فراهم می کند

دکتر ترابی: برندآفرینی با آرایش مجدد الگوهای مرتبط، شرایط تبادل اندیشه و تغذیه مناسب فکری را فراهم می کند

مدیر روابط عمومی دانشگاه، در سی و هشتمین جلسه خوش نامی، بر ضرورت تغذیه مناسب و مداوم سازمان روان و بدن تاکید کرد و آن را لازمه امید آفرینی و تولید افکار جدید خواند.

دکتر ترابی: تحلیل درست، در گرو شناخت درست است آگاهی و شناخت، موجب هوشیاری و ایجاد وفاداری در مخاطب می شود

دکتر ترابی: تحلیل درست، در گرو شناخت درست است آگاهی و شناخت، موجب هوشیاری و ایجاد وفاداری در مخاطب می شود

در سی و هفتمین جلسه خوش‌نامی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان وجودی انسان و ویژگی های موجود در آن به عنوان محوری برای شکل گیری سازمان اصلی مطرح شد که شناخت ابعاد مختلف آن می تواند توسعه و تحول در سازمان در پی داشته باشد.

دکتر ترابی: ارزش ویژه ی برند در افزایش کاربری و مرغوبیتی است که برای محصولات و خدمات دانشگاه ایجاد می شود
سبک های رهبری و ارتباط آن با سازمان وجودی انسان

دکتر ترابی: ارزش ویژه ی برند در افزایش کاربری و مرغوبیتی است که برای محصولات و خدمات دانشگاه ایجاد می شود

در سی و ششمین جلسه خوش‌نامی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص مدل هدایت برند، سبک های رهبری، عوامل موفقیت، شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان ها و سطوح مختلف بلوغ بحث و از سازمان وجودی انسان به عنوان اهرمی برای شکل گیری سازمان اصلی یاد شد.

دکتر ترابی: سرعت و توانایی خانواده بزرگ دانشگاه در تشخیص فرصت‌ها و اقدام سریع از اولویت های برند آفرینی است

دکتر ترابی: سرعت و توانایی خانواده بزرگ دانشگاه در تشخیص فرصت‌ها و اقدام سریع از اولویت های برند آفرینی است

مدیر روابط عمومی دانشگاه، به منظور نهادینه سازی مفهوم برندینگ به مرور بر مباحث گذشته پرداخت و گفت: باز تعریف این مفاهیم اذهان را برای ورود به مرحله عملیاتی سازی و اجرا آماده می کند.