دکتر ترابی: کتاب سپید واحدهای دانشگاه، منعکس کننده ویژگی های یک محصول یا اسناد فنی یک سرویس برجسته است
دومین نشست اتاق روزنامه نگاری برند در حوزه آموزش، دانشجویی و بین الملل

دکتر ترابی: کتاب سپید واحدهای دانشگاه، منعکس کننده ویژگی های یک محصول یا اسناد فنی یک سرویس برجسته است

در دومین نشست اتاق روزنامه نگاری برند که به منظور همفکری و هم افزایی در حوزه های آموزش، دانشجویی و بین الملل برگزار شد، بر ضرورت تدوین تقویم مهم ترین رخدادهای دانشگاه و تهیه white paper در حوزه های مختلف تاکید شد.

دکتر محمدحسین نکوفر: اثبات مرجعیت علمی از طریق رتبه بندی امکان پذیر است
«برندآفرینی مشارکتی در حوزه آموزش و بین الملل»

دکتر محمدحسین نکوفر: اثبات مرجعیت علمی از طریق رتبه بندی امکان پذیر است

دکتر محمد حسین نکوفر، مدیر روابط بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، در بخش دوم گفت وگو با گروه فرصت های سرآمدی در آموزش و بین الملل، گفت: آنچه که به طور خاص می خواهم به آن بپردازم، رتبه بندی RUR است. شاخص پژوهش و آموزش بخش اصلی این رتبه بندی را تشکیل می‌ دهد و در واقع 80 درصد رتبه بندی به آموزش و پژوهش اختصاص خواهد داشت. همچنین علاوه بر رتبه بندی ها، نشان هایی شامل الماس، طلا، نقره و برنز بهدانشگاه ها اعطا می شود. از ویژگی‌های این نظام جامع‌نگر بودن آن است. افتخار بزرگی است که ما در کنار دانشگاه‌های تراز اول جهان، تنه به تنه آن‌ها می‌زنیم. در این رتبه بندی دانشگاه‌های بزرگ جهان قرار گرفته اند و ما در کنار آن‌ها رتبه‌بندی شده‌ایم.

دکتر محمدحسین نکوفر: افزایش شهرت و اعتبار بین‌المللی دانشگاه، موجب جذب پروژه‌های مشترک جهانی می شود
«برندآفرینی مشارکتی در حوزه آموزش و بین الملل»

دکتر محمدحسین نکوفر: افزایش شهرت و اعتبار بین‌المللی دانشگاه، موجب جذب پروژه‌های مشترک جهانی می شود

دکتر محمد حسین نکوفر، مدیر روابط بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، در بخش اول گفت وگو با گروه فرصت های سرآمدی در آموزش و بین الملل، گفت: شاخص‌ها، تعیین کننده روش های رتبه بندی هستند و بر این اساس، رتبه بندی های مختلف در دنیا شکل می گیرد اما مهم ترین شاخصی که در بسیاری از این رتبه‌بندی‌ها مورد توجه قرار می گیرد این است که پژوهش ها در چه فیلدی در حال انجام است و همچنین کجا و چگونه چاپ می‌شود. اگر می‌خواهیم در دنیا وجود داشته باشیم و دیده شویم باید با جهان در ارتباط باشیم. اگر در رتبه‌بندی دیده نمی‌شویم، اصلاً وجود نداریم. دانشگاهی در جهان وجود دارد که در رتبه‌بندی دیده می‌شود. پس رتبه‌بندی در حقیقت کمک می‌کند که دانشگاه ما در دنیا شناسانده شود از این رو باید در این فضا شرکت کنیم. با معاونت‌های مختلف دانشگاه و همچنین مدیریت آمار و اطلاعات در کمیته ای هماهنگ هستیم تا با نگاهی دقیق بر تنظیمات و پیش فرض های رتبه‌بندی، آنها را یکسان سازی و راستی آزمایی کنیم. در کشور تقریباً در تمام رتبه‌بندی‌ها اول هستیم به‌خصوص وقتی‌که این رتبه بندی در حوزه علوم پزشکی انجام می شود.