دکتر ترابی: کتاب سپید واحدهای دانشگاه، منعکس کننده ویژگی های یک محصول یا اسناد فنی یک سرویس برجسته است
دومین نشست اتاق روزنامه نگاری برند در حوزه آموزش، دانشجویی و بین الملل

دکتر ترابی: کتاب سپید واحدهای دانشگاه، منعکس کننده ویژگی های یک محصول یا اسناد فنی یک سرویس برجسته است

در دومین نشست اتاق روزنامه نگاری برند که به منظور همفکری و هم افزایی در حوزه های آموزش، دانشجویی و بین الملل برگزار شد، بر ضرورت تدوین تقویم مهم ترین رخدادهای دانشگاه و تهیه white paper در حوزه های مختلف تاکید شد.

دکتر کریمی: دانشگاه، زنده به نقد دانشجوست و دانشجو محور بالندگی دانشگاه است
امضای 4 تفاهم نامه در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

دکتر کریمی: دانشگاه، زنده به نقد دانشجوست و دانشجو محور بالندگی دانشگاه است

به منظور توسعه خدمات رفاهی دانشجویان، چهار تفاهم نامه در زمینه توسعه زیرساخت های خوابگاهی، توسعه اماکن ورزشی، اعطای تسهیلات خرید تجهیزات الکترونیک برای دانشجویان و تسهیلات ودیعه مسکن به امضا رسید.