محتوای خبری بیمارستان بهارلو

لیست اخبار صفحه :1
تبریک معاون آموزشی دانشگاه به معاون آموزشی بیمارستان بهارلو به دلیل کسب گواهینامه تائیدیه کامل در اعتباربخشی آموزشی

تبریک معاون آموزشی دانشگاه به معاون آموزشی بیمارستان بهارلو به دلیل کسب گواهینامه تائیدیه کامل در اعتباربخشی آموزشی

دکتر سید فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه با ارسال نامه ای موفقیت بیمارستان بهارلو را در چهارمین دوره ارزیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها تبریک گفت.

دیدار شهردار ناحیه 4 منطقه 11 تهران و رئیس کلانتری 115 رازی  با رئیس مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز پزشک

دیدار شهردار ناحیه 4 منطقه 11 تهران و رئیس کلانتری 115 رازی با رئیس مرکز آموزشی درمانی بهارلو به مناسبت روز پزشک

شهردار ناحیه 4 منطقه 11 شهرداری تهران و رئیس کلانتری 115 رازی به همراه تیمی با حضور در بیمارستان بهارلو فرا رسیدن روز پزشک را به رئیس و پزشکان این مرکز تبریک گفتند.