محتوای خبری بیمارستان بهارلو

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو
به همت معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه، گروه فرهنگی سپاه منطقه 11 تهران بزرگ (پایگاه سلمان فارسی) و خادمان آستان قدس رضوی، در بیمارستان بهارلو آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.

دیدار صمیمانه مسئولان اداره سلامت شهرداری منطقه 11 با تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی درمانی بهارلو

دیدار صمیمانه مسئولان اداره سلامت شهرداری منطقه 11 با تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی درمانی بهارلو

هدف اصلی از دیدار مسئولان اداره سلامت شهرداری منطقه 11 با تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی درمانی بهارلو انجام همکاری های دوطرفه با رویکرد کاهش آسیب های روحی روانی ناشی از بحران کرونا بود.