محتوای خبری بیمارستان بهارلو

برگزاری اولین جلسه مجازی معاونت فرهنگی در سال جدید با مسئولان فرهنگی و رابطان امر به معروف مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری اولین جلسه مجازی معاونت فرهنگی در سال جدید با مسئولان فرهنگی و رابطان امر به معروف مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

در آستانه ماه مبارک رمضان جلسه هماهنگی اقدامات مرتبط با گرامیداشت ماه مهمانی خدا با حضور مسئولان و رابطان فرهنگی و رابطان امر به معروف مراکز تابعه دانشگاه در تالار مجازی معاونت فرهنگی برگزار شد.

تقدیر رئیس دانشکده پزشکی از دکتر اصغر قربانی، متخصص اطفال مرکز آموزشی درمانی بهارلو

تقدیر رئیس دانشکده پزشکی از دکتر اصغر قربانی، متخصص اطفال مرکز آموزشی درمانی بهارلو

دکتر شهریار نفیسی، رئیس دانشکده پزشکی در نامه ای از دکتر اصغر قربانی، متخصص اطفال بیمارستان بهارلو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل کسب نمره بالای ارزشیابی انجام شده توسط فراگیران قدردانی کرد.