محتوای خبری بیمارستان رازی

راه اندازی درمانگاه مجازی بیمارستان رازی

راه اندازی درمانگاه مجازی بیمارستان رازی

درمانگاه مجازی بیمارستان رازی در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و ارتقای سطح دسترسی مراجعه کنندگان به خدمات تخصصی با همکاری دانشکده مجازی دانشگاه تهران و با همت معاونت آموزشی بیمارستان، از ابتدای سال 1400 افتتاح شد.

افتتاح سالن ورزشی بیمارستان رازی با حضور معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه

افتتاح سالن ورزشی بیمارستان رازی با حضور معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه

همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) باشگاه ورزشی بیمارستان رازی با حضور معاون دانشجویی فرهنگی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان و جمعی از مسئولان این بیمارستان افتتاح شد.