محتوای خبری بیمارستان رازی

مدال جهانی صلح و فداکاری «فلورانس نایتینگل» ژنو بر سینه دکتر سید ناصر عمادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدال جهانی صلح و فداکاری «فلورانس نایتینگل» ژنو بر سینه دکتر سید ناصر عمادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید ناصر عمادی عضو هیئت علمی گروه پوست بیمارستان رازی به دلیل عضویت در تیم پزشکان بدون مرز در آفریقا و کشورهای خاورمیانه مدال «فلورانس نایتینگل» ژنو را دریافت کرد.

برگزاری مراسم روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان رازی

برگزاری مراسم روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان رازی

به مناسبت روز جهانی ارتقای بهداشت دست، مراسمی با حضور دکتر ربابه عابدینی رئیس بیمارستان، دکتر طاهره سوری معاون درمان، طاهره آشتاب مدیر پرستاری و سرپرستاران و دیگر مسئولان و کارکنان بیمارستان در اورژانس بیمارستان برگزار شد.

راه اندازی درمانگاه مجازی بیمارستان رازی

راه اندازی درمانگاه مجازی بیمارستان رازی

درمانگاه مجازی بیمارستان رازی در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و ارتقای سطح دسترسی مراجعه کنندگان به خدمات تخصصی با همکاری دانشکده مجازی دانشگاه تهران و با همت معاونت آموزشی بیمارستان، از ابتدای سال 1400 افتتاح شد.