محتوای خبری بیمارستان رازی

قدردانی شهردار منطقه 12 ناحیه 3  از پرستاران بیمارستان رازی به مناسبت روز پرستار

قدردانی شهردار منطقه 12 ناحیه 3 از پرستاران بیمارستان رازی به مناسبت روز پرستار

روح الله بیداد شهردار منطقه 12 ناحیه3 و احمد کریمی دبیر جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار روز سه شنبه 2 دی 99 با حضور در بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران از پرستاران این بیمارستان با اهدای هدیه و گلدان و برگزاری مسابقه ورزشی قدردانی کردند.

حضور رئیس و مدیر بیمارستان رازی در بخش های مختلف بیمارستان و تبریک روز پرستار به پرستاران

حضور رئیس و مدیر بیمارستان رازی در بخش های مختلف بیمارستان و تبریک روز پرستار به پرستاران

دکتر ربابه عابدینی رئیس و دکتر هادی مخترع مدیر بیمارستان رازی به همراه دکتر طاهره سوری معاون درمان، طاهره آشتاب سرپرست مدیر پرستاری و مهدی علینقیان مسئول حراست و سپیده مسعود مسئول اموراداری روز شنبه 29 آذر 99 با حضور در دفتر پرستاری و بخش های بستری و سرپایی و اتاق های عمل روز پرستار را به پرستاران آن واحد تبریک گفتند.