محتوای خبری بیمارستان رازی

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری هفتمین کنگره سالیانه پوست رازی و یازدهمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد درماتولوژی، زیبایی و لیزر در هتل المپیک تهران

برگزاری هفتمین کنگره سالیانه پوست رازی و یازدهمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد درماتولوژی، زیبایی و لیزر در هتل المپیک تهران

هفتمین کنگره سالیانه پوست رازی و یازدهمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد درماتولوژی، زیبایی و لیزر در قالب کنگره بین المللی درماتولوژی، زیبایی و لیزر در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است.

بازدید معاون پشتیبانی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سالن ورزشی بیمارستان رازی

بازدید معاون پشتیبانی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سالن ورزشی بیمارستان رازی

معاون پشتیبانی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف از این بازدید را نیازسنجی و برنامه‌ریزی در خصوص تامین تجهیزات مناسب ورزشی برای استفاده کارکنان بیان کرد.

اهدا جوایز به برندگان مسابقه کتابخوانی فانوس در بیمارستان رازی

اهدا جوایز به برندگان مسابقه کتابخوانی فانوس در بیمارستان رازی

کتاب فانوس در 11 داستان کوتاه واقعی از فضای مجازی تالیف شده است و روایت آموزنده ای است که بی شک در عصر ارتباطات برای ساکنان دنیای مجازی رخ می دهد. داستان های کوتاهی که ریشه در واقعیت دارند و میوه هایش، تجربه و انتخاب صحیح مسیر سالم و ایمن در دو راهی های سرنوشت ساز است.