محتوای خبری بیمارستان سینا

افتتاح بخش مراقبت‌های دارویی ICU در بیمارستان سینا

افتتاح بخش مراقبت‌های دارویی ICU در بیمارستان سینا

بخش مراقبت های دارویی ICU بیمارستان سینا، شنبه اول خرداد 1400 با حضور دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر منان حاجی محمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد.