محتوای خبری بیمارستان سینا

لیست اخبار صفحه :1
دکتر محمدتقی طالبیان، یکی از دستاوردهای پژوهش معرفی توانمندی های دانشگاه و بیمارستان در سطح بین المللی است
هفدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا برگزار شد

دکتر محمدتقی طالبیان، یکی از دستاوردهای پژوهش معرفی توانمندی های دانشگاه و بیمارستان در سطح بین المللی است

چهارمین جلسه فصلی معاونان پژوهشی دانشگاه و هفدهمین جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا با حضور دکتر نیما رضایی، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، دکتر محمدتقی طالبیان، رئیس بیمارستان سینا، دکتر محدثه آزادواری، معاون پژوهشی این مرکز و روسای مراکز تحقیقاتی بیمارستان، سه شنبه 9 اسفندماه سال 1401 برگزار شد.

عمل مشترک موفقیت آمیز جراحی سرطان مری به روش کم تهاجمی با همکاری تیم جراحی توراکس و لاپاراسکوپی پیشرفته در بیمارستان سینا انجام شد

عمل مشترک موفقیت آمیز جراحی سرطان مری به روش کم تهاجمی با همکاری تیم جراحی توراکس و لاپاراسکوپی پیشرفته در بیمارستان سینا انجام شد

عمل جراحی سرطان مری به روش توراکوسکوپی و لاپاراسکوپی چهارشنبه 27 بهمن ماه سال 1401 با حضور تیم جراحی فوق تخصصی توراکس و لاپاراسکوپی پیشرفته بر روی خانم 72 ساله با توده سرطانی در قسمت انتهای مری با موفقیت انجام شد.