محتوای خبری بیمارستان سینا

لیست اخبار صفحه :1
وبینار کنفرانس پانزدهمین مباحثه در خصوص فتق هیاتال در بیمارستان سینا برگزار می شود
مجموعه وبینارهای بین المللی لاپاراسکوپی

وبینار کنفرانس پانزدهمین مباحثه در خصوص فتق هیاتال در بیمارستان سینا برگزار می شود

وبینار کنفرانس بین المللی پانزدهمین مباحثه در خصوص فتق هیاتال با حضور اساتید بین المللی و مجرب لاپاراسکوپی ، پنجشنبه31 شهریورماه1401 در بیمارستان سینا برگزار می شود

مشاور رئیس بیمارستان سینا: بیمارستان سینا در طول قدمت خود در حوادث بحرانی و ترومایی که در سطح کشور رخ داده همیشه در کنار مردم بوده است
اعلام آمادگی بیمارستان سینا در صورت بروز حوادث در اربعین حسینی

مشاور رئیس بیمارستان سینا: بیمارستان سینا در طول قدمت خود در حوادث بحرانی و ترومایی که در سطح کشور رخ داده همیشه در کنار مردم بوده است

مانور دورمیزی پاسخ به تروما با هماهنگی شیوا شایسته، دبیر کمیته مدیریت خطر و حوادث بیمارستان و با حضور کارشناسان پدافند غیر عامل معاونت درمان دوشنبه 21 شهریورماه سال 1401 در بیمارستان سینا برگزار شد.