محتوای خبری بیمارستان سینا

گفت و گو با مسئول IT بیمارستان سینا
ویژه برنامه گفت وگوی خودمونی

گفت و گو با مسئول IT بیمارستان سینا

میهمان این برنامه گفت و گوی خودمونی، مهندس مرتضی تیموری، مسئول واحدIT بیمارستان سینا است. شما را به دیدن این برنامه دعوت می کنیم.

 گفت وگو با سوپروایزر آموزشی بیمارستان سینا
ویژه برنامه گفت وگوی خودمونی بیمارستان سینا

گفت وگو با سوپروایزر آموزشی بیمارستان سینا

فیروزه علوی، سوپروایزر آموزشی بیمارستان سینا میهمان این برنامه گفتگوی خودمونی با همکاران بیمارستان سینا است که شما را به دیدن این برنامه دعوت می کنیم.

 ویژه برنامه گفتگوی خودمونی با همکاران بیمارستان سینا به مناسبت اعیاد شعبانیه و عیدنوروز

ویژه برنامه گفتگوی خودمونی با همکاران بیمارستان سینا به مناسبت اعیاد شعبانیه و عیدنوروز

در ویژه برنامه گفتگوی خودمونی با همکاران بیمارستان سینا، در چند قسمت پای صحبت های همکاران این مرکز در رده های مختلف شغلی خواهیم نشست. این برنامه به مناسبت اعیاد شعبانیه و عید نوروز تدارک دیده شده است. در اولین قسمت آن به معرفی این برنامه پرداخته می شود که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم.