محتوای خبری بیمارستان شریعتی

بازدیددکتر جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی از درمانگاه های سرپایی این بیمارستان

بازدیددکتر جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی از درمانگاه های سرپایی این بیمارستان

دکتر جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی یکشنبه ۱۸ مهر 1400، به همراه دکتر جعفری مدیر درمان ، دکتر کاردوست رئیس درمانگاه، مهناز دستور مدیر درمانگاه و پروانه آرانی سرپرستار از درمانگاه شهید داستانی ،مدارک پزشکی فرایند های درمانگاه سرپایی بازدید کردند.

سرپرست دانشگاه از اورژانس بیمارستان شریعتی بازدید کرد

سرپرست دانشگاه از اورژانس بیمارستان شریعتی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان شریعتی، دکتر حسین قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتراحمدرضا جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی و اعضای هیأت رئیسه این بیمارستان درساعات ابتدایی صبح شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ از اورژانس بیمارستان شریعتی بازدید کردند. در این بازدید دکتر قناعتی با بیماران بستری درباره پیگیر‌ها و نحوه خدمت‌رسانی صحبت کرد. دکتر قناعتی که برای مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید بیمارستان شریعتی در این بیمارستان حضور داشت پیش ازبرگزاری این مراسم به صورت سرزده در اورژانس حضور یافت. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران نظم دراورژانس بیمارستان شریعتی، و رضایت بیماران را مثبت و قابل توجه دانست.

بازدید رئیس و اعضای هیئت رئیسه بیمارستان شریعتی از بخش‌های ساختمان‌ امید، برخی بخش‌های درمانی و اداری این بیمارستان

بازدید رئیس و اعضای هیئت رئیسه بیمارستان شریعتی از بخش‌های ساختمان‌ امید، برخی بخش‌های درمانی و اداری این بیمارستان

دکتر احمد رضا جمشیدی رئیس و اعضای تیم مدیریت و رهبری بیمارستان شریعتی ازبخش‌های ساختمان‌امید، برخی بخش‌های درمانی و اداری این بیمارستان بازدید کردند.