محتوای خبری بیمارستان فارابی

رئیس بیمارستان فارابی: تنها پژوهش‌های دارای کد اخلاقی باید تایید و به مرحله اجرا برسند
جلسه کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

رئیس بیمارستان فارابی: تنها پژوهش‌های دارای کد اخلاقی باید تایید و به مرحله اجرا برسند

در جلسه کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای بیمارستان فارابی بر اهمیت نظارت معاونان درمان و پژوهش بر اجرای طرح های پژوهشی دارای کد اخلاقی تاکید شد.

مدیر بیمارستان فارابی پایش مستمر برنامه ها را از هدف های مهم نظارتی تیم مدیریتی این مرکز خواند

مدیر بیمارستان فارابی پایش مستمر برنامه ها را از هدف های مهم نظارتی تیم مدیریتی این مرکز خواند

گزارش نتایج نظرسنجی کارکنان در شش ماه اول سال و پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت حوزه های مدیریت خطر حوادث و پدافند غیر عامل و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی در جلسه دی ماه 99 کمیته سنجش و پایش کیفیت این مرکز ارائه شد.