• تاریخ انتشار : 99/04/18 - 09:04
  • تعداد بازدید خبر : 74

جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

158973.mp3 جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

گزارش عملکرد واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد.

جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی   دکتر حسن خجسته جعفری، فلو شیپ ویتره و رتین  سعید مرادی، مدیر بیمارستان فارابی دکتر آرش میر محمد صادقی، معاون درمان بیمارستان فارابی  شادی رضایی، مدیر پرستاری بیمارستان فارابی  جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی
  • گروه خبری : بیمارستان فارابی
  • کد خبر : 158973
عکاس
حمیده امیدوار

حمیده امیدوار

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید