محتوای خبری بیمارستان ولیعصر

قدردانی دکتر پارساپور از تیم درمان و مدیران بیمارستانی برای خدمت رسانی در ایام تعطیل
بازدید عضو هیات رئیسه دانشگاه از مرکز طبی کودکان و امیراعلم

قدردانی دکتر پارساپور از تیم درمان و مدیران بیمارستانی برای خدمت رسانی در ایام تعطیل

در راستاي بازديد اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه از واحدهاي درماني در ايام نوروز، دکتر پارساپور، از مرکز طبی کودکان و بیمارستان امیراعلم بازدید کرد.

بازدید مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت از پروژه بیمارستان سینا

بازدید مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت از پروژه بیمارستان سینا

مدير کل دفتر منابع فيزيکي و امور عمراني وزارت بهداشت و مدير فني طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشکي تهران، از نزديک در جريان پيشرفت پروژه در حال ساخت اورژانس بيمارستان سينا قرار گرفتند.