دکتر ملک زاده: استادان و دانشجويانی که بدون رعایت دقیق مقررات و با سختگیری اخراج شده بودند را به دانشگاه برگرداندم

دکتر ملک زاده: استادان و دانشجويانی که بدون رعایت دقیق مقررات و با سختگیری اخراج شده بودند را به دانشگاه برگرداندم

دکتر رضا ملك زاده، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران، زندگي پرباري داشته است. او در دوره رزيدنتي همزمان رئیس دانشگاه شیراز بود و بعد از جنگ وزیر بهداشت شد اما او دوره تحقيقات پزشكي روي بيماري سرطان در استان گلستان را پربارترين دوران زندگي خود مي داند.

اساتید دانشگاه تهران باید از کرامت، شرافت و قداست این مرکز دفاع کنند

اساتید دانشگاه تهران باید از کرامت، شرافت و قداست این مرکز دفاع کنند

در ادامه ثبت تاریخ شفاهی دانشگاه، اینبار به سراغ دکتر حسین قناعتی استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران رفتیم، فردی که توانست با راه اندازی شبکه کامپیوتری در بیمارستان امام خمینی (ره) دسترسی بخش ها به عکس های رادیولوژی بیماران را تسهیل نماید.