مهدی  گلپایگانی
تهیه کننده:

مهدی گلپایگانی

2 نظر برای این مطلب وجود دارد

کاظم بخشنده

کاظم بخشنده

01/06/28 - 17:38

بسمه تعالی کلیپ فوق که کارنامه یکساله و افتخارآمیز مدیریت جدید و انقلابی دانشگاه است، مصداق بارز این جمله رهبر فرزانه انقلاب است: (ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه‌ی بخش‌ها، کمربسته بودن مثل یک جهادگر لازم است‌؛ این اگر بود، کارها راه می‌افتد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز می‌شود، شکافته می‌شود؛ [یعنی] کار فراوان، پرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی.)

پاسخ

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید::

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
آماردان

آماردان

01/07/30 - 08:50

عااالی بود. لذت بردم

پاسخ

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید::

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *