دکتر کریمی: ساخت و راه اندازی مرکز طبی 2، مصداق روحیه ازخودگذشتگی، چابکی و امیدواری حقیقی است
بازدید رئیس دانشگاه از پروژه 250 تخت مرکز طبی 2

دکتر کریمی: ساخت و راه اندازی مرکز طبی 2، مصداق روحیه ازخودگذشتگی، چابکی و امیدواری حقیقی است

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه و هیئت همراه با حضور در پروژه مرکز طبی 2، در زمینه تمهیدات لازم راه‌اندازی این مرکز بحث و تبادل‌نظر کردند.

قدردانی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران از انتشار کتاب «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19» در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران از انتشار کتاب «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19» در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران در نامه‌ای به دکتر کریمی مراتب قدردانی خود را از انتشار کتاب «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19» و «تاریخ شفاهی» دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ کرد.

دکتر کریمی: مدیریت و هدایت سیستم‌ها جز با صداقت، شفافیت و هماهنگی امکان‌پذیر نیست
نخستین جلسه هیئت‌ رئیسه دانشگاه در سال 1400 برگزار شد

دکتر کریمی: مدیریت و هدایت سیستم‌ها جز با صداقت، شفافیت و هماهنگی امکان‌پذیر نیست

در نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در سال 1400، وضعیت آموزش در دانشگاه، آمار بیماران کووید در بیمارستان ها و شرایط واکسیناسیون در حوزه بیمارستان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در نامه ای به دکتر کریمی مراتب قدردانی خود را از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 و تاریخ شفاهی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ کرد.

دیدار نوروزی دکتر کریمی از بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی

دیدار نوروزی دکتر کریمی از بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر فرشاد علامه معاون درمان و دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، اول فروردین 1400 از اورژانس بیمارستان های مرکز طبی کودکان، امام خمینی و شریعتی دیدن کردند.