دکتر کریمی: ساخت و راه اندازی مرکز طبی 2، مصداق روحیه ازخودگذشتگی، چابکی و امیدواری حقیقی است
بازدید رئیس دانشگاه از پروژه 250 تختی مرکز طبی 2

دکتر کریمی: ساخت و راه اندازی مرکز طبی 2، مصداق روحیه ازخودگذشتگی، چابکی و امیدواری حقیقی است

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه و هیئت همراه با حضور در پروژه مرکز طبی 2، در زمینه تمهیدات لازم راه‌اندازی این مرکز بحث و تبادل‌نظر کردند.

قدردانی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران از انتشار کتاب «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19» در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران از انتشار کتاب «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19» در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران در نامه‌ای به دکتر کریمی مراتب قدردانی خود را از انتشار کتاب «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19» و «تاریخ شفاهی» دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ کرد.

دکتر کریمی: مدیریت و هدایت سیستم‌ها جز با صداقت، شفافیت و هماهنگی امکان‌پذیر نیست
نخستین جلسه هیئت‌ رئیسه دانشگاه در سال 1400 برگزار شد

دکتر کریمی: مدیریت و هدایت سیستم‌ها جز با صداقت، شفافیت و هماهنگی امکان‌پذیر نیست

در نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در سال 1400، وضعیت آموزش در دانشگاه، آمار بیماران کووید در بیمارستان ها و شرایط واکسیناسیون در حوزه بیمارستان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.